Ingai Čikotienei, Vilniaus universitetas 4. Įkuriamo ūkio žemės ūkio naudmenų plotas paramos paraiškos pateikimo dieną ir jaunojo ūkininko verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu ne ilgiau kaip 3 metai bei kontrolės laikotarpiu 3 metai nuo paskutinio paramos išmokėjimo turi priklausyti jaunajam ūkininkui nuosavybės teise arba turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis nuoma, panauda ir kt.

LMA prezidiumo m. Šie nuostatai nustato Lietuvos mokslų akademijos toliau — Akademija stipendijų jauniesiems mokslininkams toliau — stipendijos paskirtį, dydį ir bendruosius skyrimo principus. Stipendijos skiriamos mokslininkams iki 35 metų amžiaus, įgijusiems daktaro mokslo laipsnį ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki paraiškų pateikimo termino pabaigos į šį 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogosjų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams remti.

Jaunasis ūkininkas gali pretenduoti į paramą tik pirmus 2 metus nuo dienos, kai žemės ūkio valda ir ūkis yra užregistruojami jo vardu.

Taip pat, jaunasis ūkininkas negali būti pateikęs paraiškų tiesioginėms išmokoms gauti. ES parama jauniesiems ūkininkams gali būti skiriama, jei planuojamas įkurti ūkis, kurio potencialus ekonominis dydis, išreikštas standartine produkcija SPyra didesnis kaip 8 Eur skaičiuojama pagal Žemės ūkio ministro patvirtintus normatyvus Kaip padidinti varpos masazus, t.

Visgi, siekiant, kad projektas surinktų didesnius balus ir užsitikrintų didesnes galimybes gauti ES paramą, jaunasis ūkininkas turėtų planuoti įkurti didesnį ūkį.

Jaunojo nario dydis

Jeigu keli pareiškėjai kuriasi valdose, kurios buvo padalytos iš vienos valdos, jiems bendrai negali būti skirta didesnė kaip 40 Eur parama. ES paramos jauniesiems ūkininkams dydis Didžiausia parama jaunajam ūkininkui — 40 Eur nepriklausomai nuo to, kokios specializacijos ūkis yra kuriamas.

Parama išmokama dviem etapais - pirmoji išmokos dalis sudaro 80 proc.

Antroji 20 proc. Parama gali sudaryti proc.

Jaunojo nario dydis

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius — 50 balų. Atrankos kriterijai: 1. Už 1 ha suteikiami 2 balai, bet bendras balų skaičius negali viršyti 10; 4. Papildomi įsipareigojimai Jaunojo ūkininko verslo planas Jaunojo nario dydis būti pradėtas įgyvendinti per 9 mėn.

Galimas pareiškėjas: — fizinis asmuo, paramos paraiškos pateikimo metu, savo vardu, kaip valdos valdytojas, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo ; — yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus paramos paraiškos pateikimo dieną dar nėra suėję 41 metai ; — turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos: turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba turi aukštąjį žemės ūkio ir arba veterinarijos srities išsilavinimą arba yra baigęs Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą jeigu pareiškėjas paraiškos pateikimo metu neturi šių įgūdžių ir kompetencijos, jis turi juos įgyti iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos ; — pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

Įkuriamo ūkio žemės ūkio naudmenų plotas paramos paraiškos pateikimo dieną ir jaunojo ūkininko verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu ne ilgiau kaip 3 metai bei kontrolės laikotarpiu 3 metai nuo paskutinio paramos išmokėjimo turi priklausyti jaunajam ūkininkui nuosavybės teise arba turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis nuoma, panauda ir kt. Paraiška ir verslo planas jaunajam ūkininkui Jei turite klausimų ar Jūsų projektas ir verslo planas jaunajam ūkininkui būtų tinkami gauti ES paramą, ar reikia parašyti verslo planą ir paraišką - parašykite info idus.

Paraiškos jaunųjų ūkininkų paramai gauti renkamos nuo m.

Jaunojo nario dydis

Abi sumos gali būti traukiamos į paraišką ir bus taip pat finansuojamos ES lėšomis, jei parama jaunojo ūkininko įsikūrimui bus skirta. Jaunųjų ūkininkų projektų pavyzdžiai.

Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, kurie nėra pripažinti advokatais ar advokato padėjėjais, tačiau atitinka visus kriterijus: studijuoja teisę ir arba yra įgiję teisės išsilavinimą, pageidauja tapti Asociacijos Tikruoju nariu, bet esamuoju metu neatitinka visų Tikriesiems nariams keliamų Asociacijos įstatuose nurodytų reikalavimų, tačiau turi perspektyvą per kelerius metus juos įvykdyti; pripažįsta Asociacijos įstatus www.