Buvo nuteistas 10 metų kalėjimo, paleistas anksčiau laiko m. Dekanidzės mirties ilgą laiką slapstėsi užsienyje, kol pagaliau buvo sugautas ir perduotas Lietuvai.

Pagrindinis Asociacijos tikslas yra suburti Lietuvos uždarųjų recirkuliacinių žuvų auginimo sistemų UAS ir varžų žuvininkystės plėtra suinteresuotus juridinius ir fizinius asmenis Padidejes narys 2012 m. šio subsektoriaus įmonių kooperavimosi, konkurencingumo didinimo ir produkcijos kokybės ekologiškumo gerinimo.

Padidejes narys 2012 m.

Tam numatoma vykdyti visuomenei naudingą veiklą netradicinės akvakultūros ir žuvininkystės interesų atstovavime, viešinime, inovacijų skleidime, skatinti narius keistis informacija ir geriausia praktika, telkti juos veikti kartu, rengti plėtros programas ir projektus, teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms. Asociacija dabartiniu metu apjungia 32 juridinius ir fizinius asmenis, jau užsiimančiu žuvų auginimu UAS arba besiruošiančiais tai daryti, taip pat konsultuojančių šia veikla besidominčius subjektus.

UAS gamtosauginiu atžvilgiu yra progresyvi technologija, nes joje yra taupomi vandens ištekliai tas pats vanduo cirkuliuoja sistemoje ratu ir kiti resursai, mažinamas poreikis intensyviai naudoti natūralių žuvų populiacijas.

Padidejes narys 2012 m.

Per keletą metų Lietuvoje tokių UAS nuo 4 —ių padaugėjo iki 50 — ies. Asociacijos prezidentu yra išrinktas Virginijus Eugenijus Kirsnickas, tarybos pirmininku — Algirdas Domarkas, pavaduotoju — Leonas Kerosierius.

Padidejes narys 2012 m.

Asociacijos atstovai yra Projektų atrankos ir kituose komitetuose, mūsų organizacija yra oficialus socialinis partneris, t. Asociacijos įregistravimo data Suteiktas registro Nr. Vadovas prezidentas Virginijus Eugenijus Kirsnickas 5.

McDonald Worker Makes Judges Totally SPEECHLESS With Her Unbelievable Voice - The X Factor UK 2017

Telefonas 6. Faksas 85 14 58 7.

Padidejes narys 2012 m.

Nario stojamojo mokesčio dydis 80 eurų Kasmetinio mokesčio dydis Pagrindinė veikla Žuvininkystė, ypač UAS ir varžynai, bendrieji patarimai ir konsultacijos Steigėjai 1. Tarybos nariai.

Padidejes narys 2012 m.