Valgėme Viešpaties vakarienės sakramentą, tuo šventu simbolišku liudijimu atnaujindami savo sandoras ir ryšį su Tuo, kuris yra mūsų dieviškasis Išpirkėjas. Viešpats kiekvieną jų ištobulino ir nugludino, leido jiems patirti nusivylimų ir nesėkmių, leido jiems patirti ligų, o kartais ir didelį sielvartą. Kuolo prezidentas yra apreiškimu pašaukiamas pareigūnas, tarpininkaujantis tarp apylinkių vyskupų ir visuotinių Bažnyčios įgaliotinių. Hinklis viduryje ; prezidentas Tomas S. Tai pati sunkiausia ir nemaloniausia užduotis, tačiau prezidentas ją turi atlikti be baimės ar šališkumo.

Galite paprašyti klasės narių lentoje surašyti keletą priežasčių, kodėl kartais neatveriame burnos dalytis Evangelija. Tada klasės nariai galėtų perskaityti Doktrinos ir Sandorų —3, 7, 13—14 ;9 ir surasti žodžius ar frazes, kurios įkvepia juos dalytis Evangelija.

Jie galėtų lentoje surašyti, ką išsiaiškino. Galbūt kas nors iš klasės narių galėtų papasakoti, ką patyrė, kai nugalėjo baimes ir pasidalijo su kuo nors Evangelija. Doktrinos ir Sandorų 60—62 skyriuose apie dalijimąsi Evangelija mokoma tiesiogiai ir netiesiogiai.

Doktrinos ir Sandorų 60— Sukurti įrašą Skatinkite dalytis Mokinius galite įkvėpti prasmingam aptarimui pasiūlydami jiems išsakyti savo nuomonę apie konkretų, su namuose perskaityta Raštų dalimi susijusį klausimą arba idėją. Pavyzdžiui, galite paprašyti papasakoti, ką tiksliai jie sužinojo apie Dangiškąjį Tėvą arba Jėzų Kristų per šią savaitę.

Kad padėtumėte klasės nariams atrasti tuos mokymus, galite paprašyti, kad kiekvienas peržvelgtų kurį nors vieną skyrių ir papasakotų, kokį mokymą apie dalijimąsi Evangelija jame surado. Kad praturtintumėte aptarimą, galite kitur Raštuose paskaityti apie pavyzdinius misionierius pavyzdžiui, žr. Apaštalų darbų —40 ; Almos —17 ir pakalbėti apie tai, ko jie moko mus.

Kokius pavyzdžius iš savo gyvenimo galėtume pateikti?

Ar mano narys yra patenkintas su juo

Ar kas nors iš klasės narių galėtų papasakoti, kaip buvo supažindinti su Evangelija ir ką manė apie juos mokiusius žmones? Dievas nori, kad dalytumės Evangelija su kitais.

Visi šie vyrai buvo žmonės. Jie turėjo žmogiškus bruožus ir, turbūt, kelias žmogiškas silpnybes. Tačiau nepaisant viso šito, kiekvieno iš jų gyvenime nenugalimai reiškėsi Dievo įkvėpimas.

Ar mano narys yra patenkintas su juo

Tarnavusieji prezidentais tikrąja to žodžio prasme buvo ir pranašai. Asmeniškai teko būti ant jų nužengusios apreiškimo dvasios liudytoju. Kiekvienas tų vyrų Prezidentūroje atsidūrė po ilgų patirties metų Dvylikos Taryboje ir kituose pašaukimuose. Viešpats kiekvieną jų ištobulino ir nugludino, leido jiems patirti nusivylimų ir nesėkmių, leido jiems patirti ligų, o kartais ir didelį sielvartą.

The Great Gildersleeve: Fishing at Grass Lake / Bronco the Broker / Sadie Hawkins Dance

Visa tai tapo didžiojo tobulinimo proceso dalimi, o to proceso poveikis visu gražumu atsiskleidė jų gyvenime. Mano brangūs draugai Evangelijoje, tai yra Dievo darbas.

Dievas niekada neleis, kad jai vadovautų apsimetėlis. Jis pavadins savo pranašus, Jis juos įkvėps ir juos ves. Jis turėjo ir toliau turės jaunesnių vyrų, kurie keliaudami po pasaulį atliks tarnystės darbus. Jis yra pirmininkaujantis aukštasis kunigas, visų šventosios kunigystės raktų saugykla ir Dievo apreiškimo savo žmonėms balsas.

Meldžiu lojalumo tam, kurį Viešpats pasišaukė ir patepė. Meldžiu pastovaus palaikymo ir dėmesingumo jo mokymams. Esu sakęs […], kad jei turime pranašą, tai turime viską.

Account Options

Jei neturėtume pranašo, tai neturėtume nieko. Mes turime pranašą. Turėjome pranašus nuo pat šios Bažnyčios įsteigimo. Niekada nebūsime be pranašo, jei būsime verti jį turėti. Viešpats sergi šį darbą.

Gordono B. Hinklio mokymai

Nesame lyg avys be piemens. Nesame lyg armija be vado. Valdymo perdavimas [naujam Bažnyčios prezidentui], kuriame man teko dalyvauti ne vieną kartą, yra gražus savo paprastumu. Tai parodo, kaip reikalus tvarko Viešpats. Pagal Jo nustatytą procedūrą pranašas parenka vieną vyrą tapti Dvylikos Apaštalų Tarybos nariu.

Jis to nesirenka kaip karjeros.

  1. Интуиция предостерегала Николь, твердила, что следовать за светляками опасно; однако она смолчала.
  2. Более или менее, учитывая трудности нашего быта.
  3. Lytiniu organu pasaulio nariu dydziai
  4. Nario matmenu rusys. / T

Bėga metai. Atlikdamas savo pareigas jis mokosi ir yra drausminamas. Atlikdamas savo apaštališką pašaukimą jis keliauja po visą žemę. Tai ilgas paruošimo kelias, kuriame jis susipažįsta su pastarųjų dienų šventaisiais, kad ir kur jie būtų, o jie susipažįsta su juo. Viešpats išmėgina jo širdį ir jo tvirtumą.

Gyvenimui einant pirmyn toje taryboje natūraliai atsiranda laisvų vietų, tad jos užpildomos. Tokio proceso metu tam tikras vyras tampa vyriausiuoju apaštalu.

Kartu su savo kolegomis Broliais jis turi visus, nors ir išoriškai nepasireiškiančius, kunigystės raktus, kiekvienam iš jų suteiktus įšventinimo metu. Tačiau tais kunigystės raktais naudotis įgaliotas tik Bažnyčios prezidentas. Po [pranašo] mirties tas įgaliojimas pradeda veikti per vyriausiąjį apaštalą, kurį jo bendražygiai iš Dvylikos Tarybos pavadina, paskiria ir įgalioja būti pranašu ir prezidentu.

Nevyksta jokie rinkimai. Nebūna jokios agitacijos.

Tevyksta tylus ir paprastas dieviško plano vykdymas, parūpinantis įkvėptą ir išbandytą vadovybę. Esu liudininkas, asmeninis šio nuostabaus proceso liudininkas. Aš jums liudiju, kad būtent Viešpats [išsirenka pranašą]. Mudu su broliu Monsonu, tarnavę jo patarėjais, užėmėme savo vietas Dvylikos Kvorume, tapusiame pirmininkaujančiu Bažnyčios valdžios organu.

Dalijimasis - žingsnis sėkmės link! | BNI Lietuva

Čia mes sugiedojome šventą giesmę ir kartu meldėmės. Valgėme Viešpaties vakarienės sakramentą, tuo šventu simbolišku liudijimu atnaujindami savo sandoras ir ryšį su Tuo, kuris yra mūsų dieviškasis Išpirkėjas. Tuomet, vadovaujantis per ištisas praeities kartas gerai įsitvirtinusiu papročiu, buvo reorganizuota prezidentūra.

Nebuvo jokių agitacijų, jokio varžymosi, jokio pareigų siekimo.

Tai yra Jo karalystė.

Buvo tylu, ramu, paprasta ir šventa. Viskas buvo padaryta pagal paties Viešpaties įtvirtintą pavyzdį.

Ar mano narys yra patenkintas su juo

Tai yra Jo Bažnyčia. Bet vadovas žemėje yra mūsų pranašas. Pranašai — tai dievišku pašaukimu apdovanoti vyrai. Tačiau, net ir turėdami tokį dievišką pašaukimą, jie yra žmonės.

Jie patiria tas pačias mirtingojo gyvenimo problemas. Mes mylime, gerbiame, reiškiame pagarbą ir žvelgiame į šių dienų pranašą, prezidentą Ezrą Taftą Bensoną.

Jis yra didis ir gabus vadovas, žmogus, kurio balsu visame pasaulyje skamba liudijimas apie šį darbą. Šiuo metu žemėje jis turi visus kunigystės raktus. Tačiau jis pasiekė tokį amžių, kai nebeįstengia atlikti viso to, ką kadaise galėjo. Tai nesumenkina jo pašaukimo būti pranašu. Tačiau tai apriboja jo fizinę veiklą. Prezidentui Bensonui dabar yra devyniasdešimt penkeri. Bet tai nėra pirmas toks atvejis. Ir kiti Bažnyčios prezidentai, eidami paskutinius savo gyvenimo mėnesius ar metus, sirgdavo ar negalėdavo vykdyti visų savo pareigų.

Dalijimasis - žingsnis sėkmės link! Nepaisant to, kad praėjo tik pusė metų nuo skyriaus atidarymo pradžios, narys džiaugiasi ne tik gaunama nauda, bet galimybe susipažinti su BNI bendruomene. Reikia būti mentoriais, iš kurių kiti nariai galėtų mokytis, o svarbiausia reikia dalintis.

Tikėtina, kad panašiai nutiks ir ateityje. Principai ir procedūros, kurias Viešpats sukūrė Savo bažnyčiai valdyti, numato visus panašius atvejus. O su dar vienu skyriaus nariu vykdome darbus Olandijoje ir kuriame naujas veiklas ir projektus.

Taip nariui per pusę metų pavyko sugeneruoti daugiau nei tūkst. Ji leidžia mums pasinaudoti esamais kontaktais, šilčiau bendrauti su potencialiais partneriais ir klientais.