Teisinė forma — regiono plėtros taryba. Posėdyje dalyvavęs UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas pristatė informaciją apie atliekų tvarkymą Marijampolės regione. Administracijos direktorius veikia regiono plėtros tarybos vardu su kitais asmenimis tais klausimais, kurie Regioninės plėtros įstatymu ir regiono plėtros tarybos nuostatais nepriskirti kolegijai ir visuotiniam dalyvių susirinkimui. Marijampolės regiono plėtros taryba yra kreipusis į Ministrą Pirmininką, Švietimo ir mokslo ministeriją, prašant užtikrinti Marijampolės kolegijos kaip savarankiškos aukštosios mokyklos išlikimą, nes tai svarbu Marijampolės regiono socialinei ir ekonominei plėtrai. Administracijos direktorius atlieka šias funkcijas: 4. Kauno regiono plėtros tarybos toliau — regiono plėtros taryba administracijos ekspertas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Naujienos ir aktualijos Skelbiamas konkursas į Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas Vilniaus regiono plėtros tarybos kolegija skelbia informaciją apie Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje paskelbtą konkursą Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigybei užimti.

Pareigybės lygis — A1. Pareiginės algos koeficientas — 13,3—16,3 baziniais dydžiais.

Valstybes pletros taryba

Vilniaus regiono plėtros tarybos toliau — regiono plėtros taryba administracijos direktorius toliau — administracijos direktorius yra vienasmenis regiono plėtros tarybos valdymo organas — regiono plėtros Valstybes pletros taryba vadovas. Administracijos direktorių į pareigas skiria ir iš jų atleidžia regiono plėtros tarybos kolegija toliau — kolegija Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatyme ir Darbo kodekse nustatyta tvarka. Asmuo, einantis administracijos direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus: 3.

Valstybes pletros taryba

Administracijos direktorius atlieka šias funkcijas: 4. Administracijos direktorius veikia regiono plėtros tarybos vardu su kitais asmenimis tais klausimais, kurie Regioninės plėtros įstatymu ir regiono plėtros tarybos nuostatais nepriskirti kolegijai ir visuotiniam dalyvių susirinkimui.

Valstybes pletros taryba

Atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti Vilniaus regiono plėtros tarybai teismuose. Administracijos direktorius yra atskaitingas kolegijai ir visuotiniam dalyvių susirinkimui. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame būtų nurodyta pretendento vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas.

  • Ka tepti nariui padidinti
  • Dalinkitės: Regiono plėtros tarybos posėdyje aptarti svarbūs klausimai Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje aptarta informacija apie LR teritorijos bendrojo plano rengimą, priimti sprendimai dėl artimiausiu metu įgyvendinamų regiono projektų ir diskutuota dėl Marijampolės kolegijos.
  • Skelbiamas konkursas į Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas Skelbiamas konkursas į Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas Kauno regiono plėtros tarybos administracijos direktorius toliau — Administracijos direktorius yra vienasmenis regiono plėtros tarybos valdymo organas — regiono plėtros tarybos vadovas, atskaitingas Kauno regiono plėtros tarybos kolegijai ir visuotiniam dalyvių susirinkimui.
  • „Santaka“ / Regiono plėtros tarybos posėdyje aptarti svarbūs klausimai / Regiono naujienos

Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas 3.

VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą — nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, turimus įgūdžius, kurie būtini pareigybei eiti, ir savo pranašumų sąrašą nurodyti dalykines savybes.

Valstybes pletros taryba

Užpildytą Pretendento į regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas anketą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Pretendentų atranka į Vilniaus regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas vykdoma konkurso būdu Konkursų į regionų plėtros tarybų administracijų direktorių pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Pretendentams žodžiu bus pateikiami vienodi klausimai ir Valstybes pletros taryba užduotis.

Nurodyti dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Konkursas paskelbtas m. Skelbimo VTD interneto svetainėje Nr. Informacija apie konkursą teikiama: Ana Zingerienė, atrankos komisijos narė ir sekretorė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Mob.

Valstybes pletros taryba