Toks užduočių perdavimas vyksta visose šiose valstybėse narėse pagal susitarimą arba susitarimo memorandumą. FLEGT licencijavimo schema pradėta taikyti m. Primename, kad pagal atnaujintą gatvių priežiūros standartą esame įsipareigoję gatves nuvalyti per 6 val. Istorija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Moneta į apyvartą išėjo m.

Reglamentą EB Nr. Įžanga ir bendroji informacija m.

Nario storis 15 metu

Europos Sąjunga toliau — ESįgyvendindama m. Komisija taip pat priėmė Įgyvendinimo reglamentą EB Nr. FLEGT licencijavimo schema pradėta taikyti m.

Indonezija buvo vienintelė šią schemą naudojusi šalis. Vadovaujantis FLEGT reglamento 8 straipsnio 1 dalimi, valstybės narės turi pateikti metinę praėjusių kalendorinių metų ataskaitą.

  1. Istorija[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Moneta į apyvartą išėjo m.
  2. Kelininkai perspėja, kad tokio snygio ir sniego kiekio jie nematė per pastaruosius 15 metų.

Tada pagal 8 straipsnio 3 dalį Komisija parengia metinę suvestinę ataskaitą, grindžiamą valstybių narių metinėse ataskaitose pateikta informacija, ir leidžia su ja susipažinti visuomenei. Šioje antrojoje ataskaitoje 4 pateikiama pirmųjų visų metų, kai įgyvendinama FLEGT licencijavimo schema visoje ES, analizė ir pristatomos išvados ir tolesni veiksmai.

Nario storis 15 metu

Joje pažymima, kad tik 21 valstybė narė pateikė savo ataskaitą iki nustatyto termino. Kad valstybėms narėms būtų paprasčiau teikti ataskaitas, Komisija pagal 8 straipsnio 2 dalį parengė ataskaitos formą.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti FLEGT licencijavimo schemos stebėseną, į formą įtraukti ne tik pagal 8 straipsnio 1 dalį reikalaujami duomenys, bet ir esminė informacija, susijusi su FLEGT reglamente numatytais pagrindiniais valstybių narių įsipareigojimais pvz.

Be to, siekiant sumažinti administracinę naštą informacija buvo teikiama pildant internetinį klausimyną, kurio kurie skirsniai buvo iš anksto užpildyti ankstesnėje ataskaitoje pateikta informacija. Įgyvendinimo padėtis FLEGT reglamente reikalaujama, kad valstybės narės paskirtų kompetentingą -as instituciją -as ir nustatytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, skirtas reglamento vykdymui užtikrinti.

Nacionalinės ataskaitos padeda įvertinti įgyvendinimo padėtį ir suderinamumo lygį įvairiose valstybėse narėse.

Medininkų pilis

Devyniose valstybėse narėse kompetentinga FLEGT licencijas išduodančia Nario storis 15 metu yra paskirta muitinė arba muitinė yra kompetentingos institucijos dalis. Devyniolikoje valstybių narių muitinė ir kompetentinga institucija yra atskiros institucijos. Šiose valstybėse narėse svarbu nustatyti tvarką, pagal kurią būtų užtikrinamas institucijų gebėjimas veiksmingai bendradarbiauti tvarkant FLEGT licencijas — kompetentinga Nario storis 15 metu turėtų turėti galimybę perduoti atitinkamas užduotis muitinei ir gauti informaciją, reikalingą siekiant patikrinti, ar FLEGT licencijoje nurodyti teisingi tam tikros siuntos duomenys.

Nario storis 15 metu

Toks užduočių perdavimas vyksta visose šiose valstybėse narėse pagal susitarimą arba susitarimo memorandumą. Duomenų mainų dažnis ir tvarka valstybėse narėse skiriasi. Pranešta, kad iš viso buvo gautos 28 licencijos — skirtingose valstybėse narėse licencijų skaičius labai skyrėsi 1 pav. Daugiau nei 98 proc. Importuoti kiekiai Ataskaitose nurodyta, kad m.

Apmokestina maišelius

FLEGT licencijos buvo patvirtintos dėl daugiau nei mln. Pagrindiniai su FLEGT licencija į ES importuotų produktų tipai pagal svorį buvo popieriaus gaminiai SS irbaldai SS irfanera, faneruoti skydai ir panaši sluoksniuotoji mediena SSstatybiniai stalių ir dailidžių gaminiai SS ir ištisai profiliuota mediena SS 2 pav.

Ekspozicijos Medininkų pilis Medininkų pilį sudaro 4 bokštai, 1,9 m storio ir iki 15 m aukščio sienos ir gynybiniai grioviai. Pagrindinis bokštas donžonas yra apie 30 m aukščio. Manoma, tvirtovė buvo pastatyta XIV a. Pilis buvo vienas iš punktų, gynęs Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi nuo Kryžiuočių ir Livonijos ordinų agresijos, galimo antpuolio iš rytų. Pirmą kartą pilis istoriniuose šaltiniuose paminėta tik m.

A priedą, kuriame išsamiai Nario storis 15 metu SS kodai. FLEGT licencijoje ir tai gali nereprezentuoti visos prekybos.

1 euro cento moneta

Importuoti taksonai Informaciją apie tai, kurių taksonų mediena prekiaujama, pateikė 23 iš 26 valstybių narių, pranešusių apie prekybą m. Vengrija, Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė, kurioms kartu tenka ,1 mln. Be to, kitos 23 valstybės narės informaciją apie daugiau nei kg medienos, importuotos su patvirtintomis FLEGT licencijomis, pateikė nenurodydamos taksonų. Tais atvejais, kai buvo nurodyti konkretūs taksonai, pagal svorį daugiausia buvo prekiaujama Acacia mangium plačialapės akacijosShorea šorėjos ir Tectona grandis didžiojo tikmedžio mediena.

Be to, Nyderlandai pranešė, kad papildomi patikrinimai vykdomi kasdien, bet patikrinimų skaičiaus neregistruojamas siekiant sumažinti administracinę naštą.

Valstybės narės pateikė informaciją apie taikomus įvairius rizikos kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar reikia atlikti papildomą FLEGT licencijos ar siuntos tikrinimą, įskaitant atvejus, kai nesutampa FLEGT licencijoje ir kituose dokumentuose pateikiama informacija B priedo 1 ir 2 lentelės. Komisija, vadovaudamasi Įgyvendinimo reglamento EB Nr. Tokios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Galimos didžiausios laisvės atėmimo bausmės yra nuo 1 mėnesio iki 15 metų 16 valstybių narių pranešė apie didžiausią galimą 1—5 metų laisvės atėmimo bausmę. Vadovaujantis FLEGT reglamento 5 straipsnio 7 dalimi, muitinės gali sustabdyti medienos produktų pateikimą į apyvartą ar juos sulaikyti, jeigu turi pagrindą manyti, kad licencija gali būti negaliojanti.

Tais atvejais, kai nacionalinės teisės aktuose numatytas disponavimas konfiskuota mediena, 10 valstybių narių nurodė, kad už tai atsako muitinė, o 5 valstybės narės — kad kompetentinga institucija. Valstybės narės, kurių nacionalinės teisės aktuose a numatytos nuobaudos, įskaitant medienos siuntų areštą ar konfiskavimą, b įtvirtintos nuostatos dėl disponavimo konfiskuota mediena. Viena valstybė narė Vokietija pritaikė 6 straipsnio 2 dalį 14 dėl įtariamos suklastotos licencijos.

Dešimt iš jų pranešė apie bendradarbiavimą su kitomis kompetentingomis institucijomis; šešios — apie bendradarbiavimą su Europos Komisija; toks bendradarbiavimas vertinamas teigiamai. Viena ar daugiau valstybių narių pranešė apie kelis su įgyvendinimu susijusius sunkumus, įskaitant: poreikį turėti daugiau praktinių nurodymų dėl FLEGT reglamento įgyvendinimo vietoje pvz.

Nario storis 15 metu

Valstybės narės taip pat pateikė pastabų dėl problemų, susijusių su atvejais, kai gaunamos neišsamios arba apgadintos FLEGT licencijos, dėl problemų, susijusių su informacijos FLEGT licencijose ir muitinės deklaracijose neatitikimu, ir dėl administracinės naštos sprendžiant tas problemas. Pranešama apie teigiamą kompetentingų institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir jų bendradarbiavimą su Komisija.

Valstybių narių, imančių mokestį už FLEGT licencijų tvarkymą, skaičius padidėjo, o mokesčio dydžio intervalas, palyginti su ankstesnio laikotarpio informacija, sumažėjo. Kai kurie sunkumai dar išlieka, įskaitant FLEGT licencijų ir muitinės deklaracijų informacijos neatitikimą ir ribotas valstybių narių galimybes susipažinti su SILK duomenimis.

Komisija taip pat toliau bendradarbiaus su valstybėmis narėmis siekdama tobulinti ataskaitų teikimą, įskaitant nuoseklų FLEGT licencijų ir muitinės deklaracijų duomenų teikimą, nuoseklų matavimo vienetų naudojimą ir tolesnį ataskaitos formos tobulinimą atsižvelgiant į sukauptą patirtį.

Kartu Komisija ir toliau glaudžiai bendradarbiaus su Indonezijos institucijomis ir, Penio dydis ir storis platesnio masto diskusijoms dėl ES ir Indonezijos FLEGT SPS įgyvendinimo ir jo poveikio stebėsenos, sieks, kad būtų sprendžiamos pirmiau minėtos problemos ir šalinami sunkumai.

Komisija taip pat pradėjo bandomąjį darbą su Indonezija dėl atitinkamų IT sistemų, t. A priedas m. Kriterijai, pagal kuriuos nustatoma papildomo FLEGT licencijos tikrinimo būtinybė, remiantis valstybių narių pateikta informacija Šalis.

Reglamentą EB Nr. Įžanga ir bendroji informacija m. Europos Sąjunga toliau — ESįgyvendindama m. Komisija taip pat priėmė Įgyvendinimo reglamentą EB Nr.