Paryžiuje surengtoje aukščiausiojo lygio konferencijoje buvo nuspręsta, kad m. Raginame Europos Komisiją įvertinti galiojančią tvarką ir prireikus pasiūlyti ją pakeisti. ES elektroninių parduotuvių nesudarytos galimybės apsipirkti kitų ES valstybių piliečiams. Oficialias pareigas einantiems ES institucijų ar įstaigų, įsteigtų pagal ES sutartis Bendrijos lėšoms valdyti, pareigūnams taip pat draudžiama būti EP nariais. Pavyzdžiui, Seimo vienmandatininkai rodo aktyvumą, važinėja į susitikimus su gyventojais. Aišku, Seimo nariai yra įvairūs darbiniu požiūriu.

Padidinti Parlamento nario i

Ypatingą dėmesį siūlau skirti pabėgėlių stovykloms. Šiuo metu Jungtinė Karalystė turi 73 vietas. Jei iki m. Europarlamentarų iš Lietuvos skaičius išliktų tas pats. Sezoninis laikas.

Europos Parlamentas Archives - Page 2 of 12 - Juozas Olekas

Pagaliau pradėjome svarstyti laiko keitimo klausimą. Didele balsų persvara pritarėme rezoliucijai, kuria raginame peržiūrėti sezoninio laiko reglametavimą ES.

Šiuo metu visoje ES dukart per metus laikrodžiai pasukami viena valanda pirmyn arba atgalsiekiant geriau išnaudoti dienos šviesą. Yra toks pasakymas — tylioji dauguma ir rėkiančioji mažuma. Daugiausia Baltijos šalyse uždirba Estijos parlamento nariai Kaip jau minėta, Seimo kanceliarijos duomenimis, šiuo metu parlamento narys vidutiniškai uždirba 3 ,80 euro popieriuje, arba 2 ,45 euro į rankas.

Tiesa, ne visi Seimo nariai uždirba būtent tiek, dalis jų uždirba daugiau dėl priedų už tarnybos valstybei stažą, dėl Seime einamų pareigų. Daugiau už eilinius Seimo narius uždirba frakcijų seniūnai ir jų pavaduotojai. Pavyzdžiui, frakcijos, kurią sudaro nuo 7 iki 10 narių, seniūnas neatskaičius mokesčių uždirba 3 eurų, jo pavaduotojai — 3 ,20 euro, o frakcijos, kurią sudaro daugiau kaip 40 narių, vadovas per mėnesį, neatskaičius mokesčių, gauna 3 ,30 euro, jo pavaduotojai — 3 ,40 euro.

Parlamento nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai per mėnesį neatskaičius mokesčių uždirba 3 ,20 euro, pakomitečių ir nuolatinių komisijų pirmininkai — 3 ,40 euro. Komitetų pirmininkų pavaduotojų mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių, siekia 3 ,50 euro, komitetų vadovų — 3 ,90 euro.

Padidinti Parlamento nario i

Didžiausiomis algomis tarp parlamento narių galėtų pasigirti Seimo valdybos nariai. Seimo pirmininko pavaduotojai ir opozicijos lyderis, neatskaičius mokesčių, per mėnesį uždirba 3 ,80 euro, Seimo pirmininko pavaduotojas — 4 ,40 euro, Seimo pirmininkas — 4 ,60 euro. Seimo narys, kaip numato Seimo statutas, negali gauti jokio kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už kūrybinę veiklą.

Greitas žvilgsnis į Europos Parlamentą: švaresnės Europos ir bendrosios skaitmeninės rinkos link

Statute taip pat numatyta, kad Seimo nario darbas, taip pat išlaidos, susijusios su parlamentine veikla, atlyginami iš valstybės biudžeto. Seimo nariams kas mėnesį skiriama 0,8 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio dydžio suma išlaidoms, susijusioms su parlamentine veikla: biuro, kompiuterinės technikos nuomai, ryšio paslaugoms, transporto išlaidoms, automobilio eksploatacijai, suvenyrams, viešosios informacijos rengėjų paslaugoms ir panašiai.

Kitose Baltijos šalyse — Latvijoje ir Estijoje — parlamentarai taip pat gauna įvairius priedus prie algų, aukštesnes pareigas einantys parlamento nariai uždirba daugiau.

Paksas geriausias

Vis dėlto daugiausia iš trijų Baltijos šalių uždirba Estijos parlamento nariai — 4 ,15 euro neatskaičius mokesčių, arba 3 ,42 euro į rankas. Latvijos parlamentaro alga yra panaši į Lietuvos Seimo nario atlyginimą, tačiau truputį mažesnė — 2 eurai neatskaičiaus mokesčių, arba 2 ,78 euro į rankas.

Trys bendrijos – viena asamblėja

Tačiau prieš sutarties ratifikavimą buvo pranešta, kad po ES ir Ukrainos konsultacijų, kurios įtraukė ir Rusiją, išankstinį sutarties taikymą atidedamas iki m. EP pranešimą minėtu klausimu parengė europarlamentaras G. Landsbergis Europos liaudies partija.

Europos Semestras: ES valstybės turi pradėti vykdyti reformų pažadus Antradienį Europos Parlamentas aptars ES valstybių ekonominių politikų koordinavimo, dar vadinamo Europos Semestru, pažangą ir paragins paspartinti ekonominių reformų įgyvendinimą.

Padidinti Parlamento nario i

Tik 10 proc. ES valstybėms nustatytų individualių rekomendacijų buvo visiškai įgyvendintos, o 45 proc.

Padidinti Parlamento nario i

Trečiadienį EP nariai balsuos dėl atitinkamos rezoliucijos. Jis siekia iki m užtikrinti neutralų visų ES šalių poveikį klimatui ir nustatyti ryžtingesnį m. CO2 mažinimo tikslą Dabartinis m. ES anglies dvideginio mažinimo tikslas yra 40 proc.

Greitas žvilgsnis į Europos Parlamentą: švaresnės Europos ir bendrosios skaitmeninės rinkos link Vasario dienomis Strasbūre vykusioje sesijoje neapsiėjome be karštų diskusijų, tačiau vieningai pritarėme teisingiems sprendimams. ES taršos leidimai. Atnaujinome prekybos ES taršos leidimais taisykles, kuriomis siekiama kovoti su klimato atšilimu. ES taršos leidimų prekybos reforma siekiama, kad iki m.

EP kartelę pakėlė dar aukščiau ir paragino iesiems nustatyti 60 proc. Tai buvo svarbus žingsnis užtikrinant Parlamento politinę Europos Sąjungos vykdomosios institucijos kontrolę 1. Amsterdamo sutartimi bendro sprendimo procedūra buvo išplėsta įtraukus daugumą teisėkūros sričių ir pertvarkyta taip, kad Parlamentas tapo lygias teises su Taryba turinčia teisėkūros institucija.

Nustačius, kad Komisijos pirmininko skyrimą tvirtina Parlamentas, dar labiau sustiprėjo pastarojo vykdomosios valdžios kontrolės galios. Nicos sutartimi toliau išplėsta bendro sprendimo procedūros taikymo sritis. Nicos sutartis, kuria iš dalies keičiama Europos Sąjungos sutartis ES sutartisEuropos Bendrijų steigimo sutartys ir tam tikri su jomis susiję aktai, buvo pasirašyta m.

Šios naujos sutarties tikslas buvo reformuoti Europos Sąjungos institucinę struktūrą, kad ji galėtų atlaikyti būsimos plėtros iššūkius.

Teisinis pagrindas

Parlamento teisėkūros ir priežiūros įgaliojimai buvo padidinti, o kvalifikuotos daugumos balsavimas Taryboje išplėstas įtraukiant daugiau sričių 1. Lisabonos sutartimi 1. Bendro sprendimo procedūra, dabar vadinama įprasta teisėkūros procedūra, tapo dažniausiai taikoma sprendimų priėmimo procedūra ir apima tokias itin svarbias sritis, kaip bendra žemės ūkio politika ir teisingumo ir saugumo politika.