Dabar aš ir noriu pateikti sujungtą šių visų įstatymų projektų variantą. Yra sunkumų taikant Konkurencijos įstatymą, kuris lyg ir apibrėžia dominuojančią padėtį rinkoje, bet radijo ir televizijos srityje tai yra komplikuota. Mes susitikinėjome su kitų šalių tokiom pat reguliuojančiom institucijom. Man atrodo, visur buvo tiek straipsnių.

Sisteminio programavimo grupės darbo pobūdis gerokai skyrėsi nuo likusios ir didesnės skyriaus dalies ir turėjo daugiau bendrumo su Skaičiavimo centro — neoficialaus instituto struktūrinio vieneto, jungiančio keletą padalinių, — tematika. Todėl grupė dirbo savarankiškai, vadovaujama Algimanto Oškinio. Grupės autonomija dar padidėjo kai kita skyriaus dalis išsikėlė į naują pastatą.

Dirbant su abstrakčiaisiais duomenų tipais buvo idėja sukurti programavimo kalbą, pagrįstą abstrakčiaisiais duomenų tipais, ir jos transliatorių.

Tačiau tuo metu pasirodė visų dėmesį patraukianti nauja didelių galimybių programavimo kalba Ada, turinti ir abstrakčiuosius duomenų tipus. Dėmesys nukrypo į ją. Buvo įsijungta į tuo metus Maskvoje susikūrusios Ados grupės veiklą.

Tačiau ši veikla palaipsniui blėso, nes buvo įsitikinta, jog Ados kalba yra per daug sudėtinga, kad rastų platesnį praktinį taikymą.

Apsiribota programavimo stiliaus tyrimais su tikslu visa tai panaudoti programavimo mokymui. Praktinių darbų centras buvo Jaunųjų programuotojų mokykla. Buvo rengiama mokomoji medžiaga šios mokyklos klausytojams.

Išleistos knygos tiko visiems savarankiškai besimokantiems programavimo. Kęstutis Augutis — Nuo m. Mokykloms buvo labai reikalinga metodinė parama. Augimo tempams įtakos turi didėjantis naudojimasis tiek išmaniaisiais telefonais, tiek planšetiniais kompiuteriais.

Šiuo metu tradicinių svetainių puslapių peržiūrų, sugeneruotų planšetiniuose kompiuteriuose Vidurio ir Rytų Metodologijos nario padidejimas, dalis skaičiumi gerokai pranoksta svetainių, kurių turinys pritaikytas mobiliems įrenginiams, peržiūras. Jūs atsakėte į visus klausimus.

Dabar mes turime apsispręsti, ar pritarsime po pateikimo. Ar norėtų kas nors kalbėti dėl šio klausimo? Ar galima bendru sutarimu po pateikimo pritarti projektui Metodologijos nario padidejimas. Ar pritartumėte, kad svarstymo data būtų birželio 6 d.?

Pritarta abiem. Ar galėtume taip pat bendru sutarimu pritarti ir projektui Nr. P po pateikimo? Ar taip pat sutiktumėte, kad svarstymo data būtų birželio 6 d.? Ar sutiktumėte, kad pirmajam projektui pagrindinis komitetas būtų Teisės ir teisėtvarkos komitetas, o antrajam projektui Biudžeto ir finansų komitetas? Ar sutiktumėte su tais pasiūlymais? Seimo narė R. Aš norėčiau pasiūlyti, nors aš, aišku, nesu iš to komiteto, kad visas Administracinių teisės pažeidimų kodekso nuobaudas peržiūrėtų Ekonomikos komitetas, kuris iš tikrųjų rūpinasi verslo sąlygomis.

Nežinau, komitetas… Ponas A. Šimėnas kažkaip nerodo iniciatyvos, bet aš manau, kad mes jau pritarėme po pateikimo, o paskui visi labai darniai dar kartą balsuosime didindami baudų ribas.

Aš manau, kad reikėtų šią praktiką keisti ir iš esmės pasižiūrėti. Jūs siūlote, kad papildomas komitetas būtų Ekonomikos komitetas. Ekonomikos komitetas, bet ponas A. Šimėnas nereaguoja.

  1. Pradzios narys didinti
  2. Vyru tipai nario dydziu

Tyla gera byla. Nėra prieštaravimų. Taip ir padarysime — Ekonomikos komitetas yra papildomas. Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. P 2 pateikimas Toliau vyks projekto Nr.

Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, pranešėja — viceministrė G. Kol ateis pranešėja, aš labai norėčiau paprašyti Seimo narių. Kai jūs kalbate vieni su kitais, būkite tokie malonūs prieiti arčiau vienas kito. Tai yra ir draugiškas gestas, ir mažiau trukdo pranešėjams. Jums teikiamas Vyriausybės patobulintas Vietos savivaldos įstatymo projektas.

Projekto tobulinimas vyko labai kruopščiai ir atsakingai, nes Seimo grąžinamas įstatymo projektas Vyriausybei uždeda pareigą jį kiek įmanoma pataisyti ir patobulinti. Ilgiausiai buvo Nario dydis gyvunams aiškintis, derinti, organizuoti formalias procedūras dėl Vietos savivaldos įstatymo sąvokų, dėl dviejų sąvokų, kuriose telpa visa Vietos savivaldos įstatymo turinio esmė: kas yra savivaldybė ir kas yra vietos savivalda.

Kadangi šie apibrėžimai vieną… Kam laiduojama vietos savivaldos teisė, reglamentuoja Konstitucija, kas yra vietos savivalda, yra pabrėžta Europos vietos savivaldos chartijoje. Reikėjo suderinti tuos du dokumentus, kad jie vienas kitam neprieštarautų ir atspindėtų tai, kas iš tiesų yra ir kas turi būti įgyvendinama praktiškai.

Taigi savivaldybę mes ir Metodologijos nario padidejimas, kad tai yra valstybės teritorijos administracinis vienetas, turintis savivaldos teisę ir ją įgyvendinančias, arba realizuojančias, institucijas.

Taip pat tai, kad šis administracinis teritorinis vienetas yra juridinis asmuo. Kaip tik dėl to buvo didelių įvairių teisininkų diskusijų, nes jų nuomonės labai išsiskyrė. Bet tai yra esminis dalykas, dėl ko turėtume suvokti, kad valstybė ar savivaldybė yra valstybės juridiniai asmenys.

Šiuo klausimu mums labai padėjo apsispręsti tai, kad jūsų jau svarstytoje, priimtoje Civilinio kodekso Pirmojoje knygoje irgi yra aiškiai įvardyta, kad valstybė ar savivaldybė yra juridinis asmuo. Būtent tai padėjo mums apsispręsti, kad ne kitaip. Jeigu valstybė ar savivaldybė yra juridinis asmuo, tada visos jos sudarytos institucijos kiekviena dirba pagal savo įgaliojimus ir atlieka tas funkcijas, kurios joms priskirtos.

Jeigu būtų priimta ta teisininkų doktrina, jog savivaldybė nėra juridinis asmuo, kad juridinis asmuo yra institucija arba konkreti įstaiga, tada visiškai neaišku, kas savivaldybėje vaidina pagrindinį vaidmenį, kuri ta įstaiga Metodologijos nario padidejimas juridinis asmuo, kurio vardu viskas daroma.

Yra labai įvairi praktika, kurios turėjome atsisakyti ir pereiti prie to, kad savivaldybė yra juridinis asmuo. Kadangi ji savo teisę realizuoja per savivaldybių tarybą, taigi, kas yra vietos savivalda. Vadinasi, tos suteiktos teisės realizavimas. Kaip prisimenate, tame buvusiame projekte Savivaldybių asociacijos pasiūlymu apibrėžimas buvo perkeltas… paimtas grynas vertimas iš Europos Sąjungos Europos chartijos.

Bet tas vertimas buvo nevisiškai kvalifikuotai atliktas, nes ten teisės realizavimas buvo įvardytas kaip institucijų teisė, galia. Jūsų komitete kažkas dar pasiūlė, kad būtų ir pareiga tai daryti. Bet tai reiškia ne ką kita, kaip teisės realizavimą, nes tai apima ir teisės turėjimą, ir teisės taikymą, Metodologijos nario padidejimas naudojimąsi ta teise, vadinasi, visiškai atspindi procesą ir tų funkcijų, kurias turi atlikti vietos savivaldos institucijos, atlikimą.

Baigus diskusiją dėl šių sąvokų, buvo lengviau apsispręsti dėl turinio, dėl funkcijų pasiskirstymo, nes Konstitucija toliau sako, kad savivaldos institucijų teises ir įgaliojimus nustato įstatymas.

Čia ir yra tas įstatymas, kuris reglamentuoja savivaldos institucijų teises, pareigas, įgaliojimus ir tai, ką jos turi daryti. Iš esmės šis įstatymas apriboja vietos savivaldai suteiktą teisę, kad ja nebūtų piktnaudžiaujama. Tai yra valstybės valia savivaldos institucijų atžvilgiu. Buvo atsisakyta įvardyti privalomus komitetus. Prisimenu, kaip jūs kritikavote, jog nereikia savivaldybėms diktuoti, kokie komitetai yra privalomi.

Tačiau mes palikome vieną komitetą, kuris turėtų būti privalomas, nes integruojantis į Europos teisę būtina, kad dar savivaldos institucijos turėtų sustiprintą kontrolę.

Čia mes įrašome politinės kontrolės institutą, t. Faktiškai tai realizuotų ir vykdytų savivaldybės kontrolierius ir administracijos finansų skyrius. Dar primenu, kad šiuo įstatymu nustatomas privalomas valdybos sudarymas ir jos teisių apibrėžimas, ką ji turi daryti, taip pat peržiūrėti mero, jo pavaduotojo ir kitų įgaliojimai ir būtinos procedūros tiek po rinkimų, tiek vykstant normaliam darbui.

Šiame įstatyme yra nustatomas ir reglamentuojamas nario statusas, atskiro nario įstatymo… taip pat savivaldybės kontrolierius čia įvardytas kaip faktiškai atliekantis vidaus auditą savivaldybėje. Norėčiau plačiau paaiškinti, ką tai reiškia, kas čia keičiasi ir kodėl tokie reikalavimai atsirado. Kadangi yra sustiprintas finansinės kontrolės būtinumas ryšium su integracija į Europos Sąjungą, todėl ir savivaldybės turi turėti tokį efektyvų instrumentą kaip savivaldybės kontrolierių, kuris galėtų atlikti ir vidaus finansinį auditą.

Kaip jau sakiau, politinę kontrolę vykdys kontrolės komitetas, jo konkretus įrankis — administracija ir finansų skyrius, o auditą atliks savivaldybės kontrolierius ir jo tarnyba, susidedanti iš profesionalų. Čia reikalaujama, kad šis kontrolierius profesionalas arba profesionalai, kurie dirbs tarnyboje, neturi priklausyti nuo politinių pasikeitimų, esančių valstybėje.

Todėl numatyta, kad kontrolierius bus skiriamas ne politinių įgaliojimų laikotarpiui, bet kaip įstaigos vadovas — nustatytam laikotarpiui, taip, kaip yra Valstybės tarnybos įstatyme, t. Be to, reikalaujama, kad šis kontrolierius ir jo sistema būtų pavaldi centrui. Mes šitų nuostatų kol kas atsisakėme ir manome surengti specialių susitikimą Briuselyje, Ar galima sumazinti dydi kurį vyks 20 merų delegacija, kad jie savo ausimis išgirstų tuos reikalavimus, kodėl taip reikia, kad mes nebūtume antidemokratiškai suprasti, nes jau įpratome vietos savivaldą laikyti kaip labai savarankišką ir atsakingą instituciją.

Savivaldybės administratorius irgi noriu paaiškinti ir savivaldybės administracija įstatyme deklaruojama kaip viešojo administravimo institucija. Vadinasi, ji nėra savarankiška įstaiga, kuri steigiama ir dirba pagal biudžetinių arba kitokių įstaigų statusą. Ji yra institucija, o tai reiškia nevisišką jos savarankiškumą, nes ji priklauso nuo politinės valios, kurią skelbia taryba, meras arba valdyba, o administracija tik įgyvendina jų priimtus sprendimus.

Siūlome priimti, kad seniūnija būtų viešoji administravimo įstaiga, dirbanti pagal Viešojo administravimo įstaigų įstatymą, nes jeigu tik skelbiame, kad seniūnija yra savivaldybės teritorijos dalis, tai būtina visą teritoriją suskirstyti į seniūnijas. Išeina, kad didžiuosiuose miestuose ar miesteliuose, ten, kur yra centras, kur yra taryba, valdyba ir meras, dar atsiranda ir kitas viršininkas — seniūnas, nes taip jau privalu. Todėl mes reorganizuojame į viešojo administravimo įstaigas, kurios Metodologijos nario padidejimas jai priskirtas teritorijas.

Tada tampa neprivalus visos teritorijos suskirstymas ir darbas tampa efektyvesnis. Kaip prisimenate, kai diskutavome, jums labai nepatiko vadinamieji seniūnaičiai, kurie atsirado su savo reglamentais, ir buvo manoma, kad tai taps biurokratinėmis institucijomis.

Duomenimis pagrįsto priskyrimo metodologija

Visiškai to instituto visuomenės… neatsisakyta ir gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovų statusas suteiktas tiems išrinktiems kaimų atstovams… Tiems, kurie norės tokius išsirinkti, numatytos visuomeninės teisės ir pareigos būtent atlikti tą visuomeninę funkciją ir padėti seniūnui spręsti vietos bendruomenės reikalus. Matyt, daugiausia diskusijų sukeltų, jeigu čia dalyvautų merai ir vienpusiškai asociacija pasisakytų prieš tą 36 straipsnį, kuriame yra kalbama apie savivaldybės finansinius išteklius ir jų panaudojimą bei savivaldybės biudžeto rengimą ir kontrolę.

Noriu labai atsakingai pasakyti Seimo nariams, kad čia atsisakyta kai kurių buvusių Vietos savivaldos įstatymo nuostatų arba norimų asociacijos nuostatų, tų, kurių neįmanoma įgyvendinti valstybėje. Ne tik įgyvendinti, bet ir teismas negali vykdyti teisingumo vien dėl to, kad jis yra neįmanomas. Todėl šis straipsnis sutrumpėjo iki trijų straipsnių. Pirmasis pasako, kas sudaro finansinius išteklius, kaip formuojamas biudžetas, kad jis formuojamas pagal Biudžetinės sandaros įstatymą ir nustatytas taisykles.

Dėl taisyklių gal ir galima kitaip… Finansų ministerijoje buvo sutarta, kad taisykles galima pakeisti kita formuluote, nes jos reiškia ne ką kita kaip metodiką, kaip reikia planuoti biudžeto išlaidas, centriniu Metodologijos nario padidejimas įvedant strateginį planavimą ir programinį biudžetą… Labai ilgai dirbome ir rytoj gal strateginiame komitete bus pateikta oficialiai Vyriausybės patvirtinta metodologija, kaip reikia rengti tokias programas, kaip jas valdyti, keisti.

Ryšium su strateginio planavimo įgyvendinimu manome, kad tokia planavimo praktika turi nueiti į savivaldybes, todėl čia turimos omenyje taisyklės yra kaip metodologija, kuria remiantis jie galėtų sudarinėti savo biudžetus pagal nustatytas programas. Turbūt, gerbiamoji, jau baigėte pateikimą?

Viskas, ką aš norėjau pasakyti, pateikdama šį projektą. Aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį į penkių puslapių Teisės departamento išvadas. Metodologijos nario padidejimas Seimo narių jūsų norėjo paklausti, deja, tam liko tik 10 minučių. Prašom Seimo narį P. Gerbiamoji viceministre, grąžinus Vyriausybei iš tikrųjų įstatymas šiek tiek patobulintas, tačiau, man atrodo, dar yra neišspręstų nuostatų, ir galbūt jūs dar nesusipažinote su Teisės departamento išvada.

Didziausias penis pasaulyje ir jo dydis klausimas būtų toks. Mano požiūriu, šis projektas ne visai atitinka Valstybės tarnybos įstatymą arba tas pataisas, kurios beveik Metodologijos nario padidejimas teikiamos dėl vietos savivaldos institucijų.

Tame įstatyme taryba įvardyta kaip atstovaujamoji institucija, valdyba — kaip vykdomoji institucija, tačiau čia jos abi yra tarsi vykdomosios institucijos ir, mano požiūriu, jų funkcijos yra nelabai atskirtos. Taip, šiuo klausimu yra nesusipratimas. Iš esmės ir savivaldybių taryba, ir valdyba, ir meras yra vietos savivaldos institucijos ir visos trys yra vykdomosios, tačiau ir vykdomoji valdžia gali būti atstovaujama.

Šiuo atveju savivaldybės taryba yra tiesiogiai renkama gyventojų, ir priešingai — Vyriausybė, sakykim, yra ne tiesiogiai renkama, o Seimo formuojama institucija. Tačiau tai visiškai neprieštarauja, jeigu tuo požiūriu žiūrėsime, atstovaujamoji, vykdomoji, o čia skiriama vykdomoji, tik tuo jos ir skiriasi, ir tos teisės yra kiek įmanoma atribotos.

Seimo narys J. Gerbiamoji viceministre, 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad biudžetiniais metais savivaldybės taryba gali tikslinti biudžetą. Norėčiau paklausti, kaip derinasi ši nuostata su Biudžetinės sandaros įstatymo projektu ir kokios galėtų kilti pasekmės dėl šios nuostatos įgyvendinimo? Absoliučiai jokių ir jokio prieštaravimo nėra, nes tiek Seimas, tiek savivaldybės taryba savo suformuotą ir patvirtintą biudžetą, kuris formuojamas pagal Biudžetinės sandaros įstatymą, gali keisti dėl pasikeitusių aplinkybių arba dėl kitokių priežasčių, kurios gali iškilti savivaldybėje, ir jos yra laisvos šiuo klausimu.

Seimo narys S. Gerbiamoji viceministre, mano klausimas dėl 20 straipsnio. Meras laikomas išrinktas, o mero pavaduotojas paskirtas, jeigu balsuoja tarybos narių dauguma, tuo tarpu netenka savo įgaliojimų, jeigu balsuoja ne mažiau kaip du trečdaliai tarybos narių.

Noriu paklausti, kodėl ne ta pati dauguma turi teisę paskirti ir atleisti? Dar noriu atkreipti dėmesį, kodėl šiuolaikiniams merams ir merų pavaduotojams nekeliami jokie išsimokslinimo reikalavimai? Taip, tai buvo reglamentuota, atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių patirtį ir į esamą praktiką, nes beveik visose valstybėse reikalavimai atleisti merą yra sustiprinti, sugriežtinti labiau negu jų išrinkimas.

Tai yra vienas dalykas. Dėl išsilavinimo. Išsilavinimo cenzas negali būti keliamas politikams. Jeigu žmonės pasitiki, jie turi teisę išsirinkti ir turintį pradinį išsilavinimą asmenį. Tiek tai liečia Prezidentą, tiek liečia ir savivaldybių merus.

Tai ką jis veiks nuvažiavęs į Briuselį? Seimo narys L. Gerbiamoji viceministre, žinoma, atliktas darbas nemažas. Iš tikrųjų šiuo įstatymo projektu norime atsakyti į daugelį klausimų.

Metodologijos nario padidejimas Vyras Normal dydzio nuotraukos narys

Į kai kuriuos pranešimo metu jūs atsakėte. Bet ar Metodologijos nario padidejimas nuspręsta darbo grupėje ir Vyriausybėje dėl atstovavimo gyventojams kitose valstybės institucijose, konkrečiai apskričių tarybose ir ministerijose.

Šiaip bendra norma yra, kad Savivaldybių asociacija. Tačiau kitur, pavyzdžiui, tame pačiame įstatyme, pabrėžiama, kad valstybės institucijos yra priklausomos nuo savivaldybės siūlymų, t. Tais atvejais, kai su savivaldybės interesais susijusius reikalus svarsto valstybės institucijos, sakysim, Prezidentas, Seimas, Vyriausybė, jos apie tai privalo pranešti savivaldybei.

Savivaldybės tarybos teikiamus siūlymus privalo išnagrinėti valstybės institucijos. Štai šis santykis. Kaip čia vis dėlto praktiškai gali atrodyti, jeigu Seimas privalės išnagrinėti atskiros savivaldybės teikiamus siūlymus?

Ir šiuo atveju nežinia, kokius siūlymus. O kitame nurodoma, kad tai atstovaujama arba sprendžiama per Savivaldybių asociaciją. Ar nėra čia prieštaravimo? Kadangi Vietos savivaldos įstatymas skirtas vykdomajai valdžiai, decentralizuotai vykdomajai valdžiai, reglamentuoti, tai šitas valstybės institucijas reikia suprasti tik kaip vykdomąją valdžią.

Niekada Seimas negalės būti įpareigotas tai padaryti. Tai vienas dalykas. Antras… L. Valstybės tarnybos įstatyme yra nustatyta, kad Seimas yra valstybės institucija, kaip ir Prezidentas.

O antra, mes turėjom tokią nuostatą, jūs teisus, kad būtų santykis su apskritimi ar, sakykim, atstovavimas apskrities administracijoje dėl savo reikalų sprendimo, tačiau teisininkai mums pasakė ir mes sutikom su tuokad negalima apeliuoti į būsimą įstatymą, t.

Metodologijos nario padidejimas Atsisiuskite Torrent vaizdo irasa, kad padidintumete nari

Regioninės plėtros įstatymą turėjom, kuriame labai aiškiai savivaldybių atstovavimas apskrities taryboje yra numatytas ir reglamentuotas… Dėl to labai lengvai atsisakėm, nes tai bus kitas įstatymas, kuris atsakys į jūsų klausimą. Seimo narė Pratimai veiksmingai padidinti nari. Petrošienė, tuo tarpu prašyčiau Seimo narius tylos, ypač gerbiamuosius Seimo narius, kurie remia sieną gale, įskaitant poną R.

Ar galima būtų tyliau? Aš norėčiau į pono A. Čapliko repliką, kurią girdėjau, atsakyti, kad Apskrities įstatymas iš esmės bus keičiamas, kai tik Metodologijos nario padidejimas priimtas Regioninės plėtros įstatymas, ir jo funkcijos iš esmės pasikeis, ir bus kitaip nustatytos.

Tačiau Seimo narė E. Petrošienė turėjo teisę klausti prieš tai. Gerbiamoji viceministre, naujame Vietos savivaldos įstatymo projekte atsiranda nauja savivaldos funkcijos rūšis — sutartinės funkcijos. Ar galėtumėt pakomentuoti, pasakyti daugiau, ką tai reikštų? Taip, iš tiesų, kaip matėt, peržiūrėtos visos savivaldybių funkcijos. Mes norėjom labai aiškiai pasakyti šiuo įstatymu, kad visos savivaldybių funkcijos, kurios joms priskirtos, tai yra savivaldybių funkcijos.

Ir tik pagal sprendimų priėmimo laisvę jos skirstomos į savarankiškas, ribotai savarankiškas, į valstybines, kai jos neturi jokio savarankiškumo, ir sutartines, dėl kurių susitaria jos pačios. Sakykim, apskrities administracija pagal įstatymą turi įgaliojimus tai daryti, jos administracija, o savivaldybė turi kitą įgaliojimą, bet jos mato, kad tik bendrai gali spręsti kažkokį reikalą, sakykim, šiukšlių perdirbimo įmonę statyti, dėl to reikia susijungti ir apskrities viršininko administracijai, ir kelioms savivaldybėms.

Jos rengia jungtinę veiklos sutartį, jos pačios susitaria, ką daryti, kaip kooperuoti pinigus, kas kontroliuos, kas bus atsakingas ir t.

Tai jos vykdo savarankiškai, niekas joms negali sutrukdyti tai daryti. Bet čia yra tos sutartinės funkcijos, dėl kurių susitaria pačios, netarpininkaujant nei Vyriausybei, nei Seimui. Gerbiamoji pranešėja, pirmiausia noriu patikslinti S. Slavicko klausimą. Ar tai reiškia, kad visai nereikalingas joks išsimokslinimo standartas, net jeigu ir pasirašyti nemokėtų?

O dabar mano klausimas. Gerbiamasis Seimo nary, prašom klausti tik savo ir vieną klausimą. Tuoj paklausiu. Seniūnas yra pasitikėjimo pagrindu paskirtas vadovas.

Kaip elgtis merui, jeigu gyventojų apklausa lems tokį kandidatą, kuriuo meras nepasitiki? Jei meras įstatymo būtų priverstas tokį kandidatą skirti seniūnu, logiška jį būtų vadinti kitaip — Metodologijos nario padidejimas pagrindu paskirtu tarnautoju.

Juk niekam ne paslaptis, kad po šių savivaldybių rinkimų dėl dalies seniūnų mero ir bendruomenės nuomonės priešingos. Į pirmą klausimą. Nemokėti rašyti neleidžia mūsų Konstitucija, kuri privalomai reikalauja, kad būtų įgytas vidurinis išsilavinimas. Tai viena. Gana sunku dirbti Radijo ir televizijos komisijai, kuri nuo metų, nuo įsteigimo, neturi savo patalpų. Mes pagal funkcijas ir atsakomybę esame ministerijos dydžio, nes reguliuojame rinką, kurios metinė apyvarta apie mln.

Lt, ir tai be investicijų, tai yra tiktai apyvarta. Investicijos siekia daugiau, ir mes tą sritį reguliuojame, ir iš esmės esame gatvėje ir priklausome nuo malonės. Seimas pernai gegužės 4 d. Vyriausybė tam pritarė. Seimo ir Vyriausybės gera valia mes ir esame gyvi, bet yra vis sunkiau dirbti, nes darbų vis daugiau, o nėra kur sodinti žmonių, tiesiog nėra vietos.

Tokia mažytė ataskaita. Tikiuosi, kad klausimų visada būna daugiau. Taip, bus klausimų. Jūsų nori paklausti Seimo narys R. Gerbiamasis pirmininke, man yra žinomas nelengvas ir, sakyčiau, produktyvus Radijo ir televizijos komisijos darbas, tačiau mūsų visuomenė pasitinka naujus iššūkius, tokius kaip internetas. Tarkim, ten irgi galimas radijo, net ir televizijos transliavimas, tačiau faktiškai ten nėra riboto dažnių resurso.

Kaip, jūsų nuomone, turėtų būti reguliuojamas transliavimas internetu trumposiomis bangomis, kur nėra dažnių ribos ir kur yra neribotas dažnių resursas? Įvairios šalys tai sprendžia įvairiai. Aš manau, galbūt tai atsispindi ir jūsų dabar rengiamame strateginiame radijo ir televizijos dažnių skyrimo plane. Dalyvaudami rengiant Visuomenės įstatymo pataisas norime, kad būtų priimta nuostata, jog transliacijas internetu apibrėžia specialus įstatymas, kad būtų toks priimtas.

Internetas truputį išeina už radijo ir televizijos ribų, bet kartu tai yra artimas dalykas. Mes susitikinėjome su kitų šalių tokiom pat reguliuojančiom institucijom. Įmanoma interneto invazija netgi į televizijos eterį. Tai įmanoma padaryti. Technika dažniausiai plėtojasi greičiau negu įstatymų bazė. Gerbiamasis pranešėjau, noriu paklausti, kaip Radijo ir televizijos komisija domisi radijo ir televizijos finansais.

Jeigu domisi, kokią daro jiems įtaką? Pagal įstatymų suteiktas funkcijas mes neturime Metodologijos nario padidejimas finansams, mes neturime drausti veiklos, jeigu ji neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

Mes į komercinę veiklą — štai, pirkite pigiau arba teikite tokias reklamos paslaugas — nesikišame. Įstatymas mums nesuteikia tokios teisės. Mes visų radijo ir televizijos stočių duomenis apie finansinę Spustelekite nario vaizda turime.

Galiu pasakyti, kad Rusijos finansinė krizė gana skaudžiai pernai palietė, radijo ir televizijos stočių finansai gerokai smuko, pakilo tik kabelinės televizijos, o visi kiti turėjo nuostolių. Buvo nesėkmingi metai. Ar aš atsakiau? Ar jūs turėjote ką nors kita galvoje dėl finansų? Gerbiamasis pirmininke, mūsų radijo ir televizijos laidose šalia mažos dalies objektyvios informacijos yra nemažai laidų, kuriose nuolat žadinamas abejingumas, stengiamasi palaužti pasitikėjimą, nuolat žeminami mūsų šalies vadovai ir valstybės institucijos, niekinamas gynybinis šalies pajėgumas.

Tikriausiai sutiksite su tuo, kad jeigu radijas ir televizija savo laidose neugdo lojalumo savo kraštui, savo valstybei, pagarbos savo šalies vadovams, tai tokia institucija teikia ne naudą, bet žalą. Noriu paklausti, ar tikrinama transliuotojų veikla, ar taikomos kokios nors sankcijos už daromą žalą mūsų jaunimui ir visuomenei?

Aš galėčiau pasakyti paprastai, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymą buvo įsteigta keletas savireguliavimo institucijų. Žurnalistų pasakymus apie valstybę ar užsipuolimus lyg ir buvo priskirta reguliuoti Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai. Čia būtų kitas klausimas, kiek ji buvo veiksminga ir ką ji darė. Radijo ir Metodologijos nario padidejimas komisijai pagal įstatymą leista kištis tiktai į struktūrą, t.

Metodologijos nario padidejimas Vidutinio dydzio saliu varpa

Aš galėčiau pasakyti, kad mūsų pernykštis pasiekimas buvo tas, kad su licencija šiuo metu yra išduodamas ir priedas Nr. Ten yra užsienio, regioninės žinios, yra klasikinė, rimta ir šiuolaikinė, liaudies muzika.

Viskas yra išdalyta, sugrupuota: kultūra, švietimas, mokykla, kraštotyra, etnografija, muziejai, mėgėjų menas. Ten yra didelė lentelė, kurią užpildo pats transliuotojas ir pasirašo, kad tai yra jo įsipareigojimai, bet tai yra struktūra. Tai nėra turinys, tai nėra žmogų įžeidžianti frazė ir tai nėra tema. Mes negalime daryti įtakos, nes įstatymas mums tokių teisių nesuteikė. Kartais mes, be abejo, jeigu gauname klausytojų ar žiūrovų paklausimą, ar tai buvo įžeidimas, susirenkame, svarstome ir atsakome.

Buvo tokių pora atvejų. Gerbiamasis pirmininke, Dieveniškių apylinkių žiūrovai labai prastai, tik vienas kitas su specialiomis moderniomis antenomis mato Lietuvos televiziją, mat ten yra tam tikra Baltarusijos žemių apsuptis. Ar teko domėtis šiais dalykais? O galbūt tai kitų… Aš jau kreipiausi ir į vieną iš ministerijų šiuo klausimu. Ar matote kokias perspektyvas, kad tie žmonės matytų ne tik A.

Lukašenką, bet ir šiek tiek Lietuvos? Vėl labai apgailestaudamas turiu pasakyti, kad tai yra Susisiekimo ministerijos Ryšių departamento įtakos sritis. Jis valdo Radijo ir televizijos centrą. Tik nuo Radijo ir televizijos centro siųstuvų kokybės, kokio galingumo, kokių metų ir kokių parametrų jie yra, priklauso matymo kokybė. Kitaip tariant, mes vėlgi neturime teisės nurodyti, kad, gerbiamasis Radijo ir televizijos centre, prašom nusipirkti geresnius siųstuvus, jog žmonės matytų.

Gerbiamasis pranešėjau, aš manau, kad jūs visiškai Metodologijos nario padidejimas reikalo taip lengvai nusišalinate nuo tokio dalyko, kaip Nario ir kiausiniu dydis gerbiamasis J. Dringelis, kiek Lietuvos žmonių kokias programas mato. Jeigu jūs įpareigojate sudėlioti struktūrą, aišku, būtų gerai patarti ir Susisiekimo ministerijai, jog ji galbūt atsižvelgtų į komisijos siūlymus, kad visi Lietuvos piliečiai matytų tas rodomas programas.

Mano klausimas gal būtų dėl patikslinimo. Pranešime jūs minėjote dėl savininkų, dėl įtakos televizijai… dalių. Jūs tai tik iškėlėte kaip problemą. Bet gal būtų galima apibendrinti ir pateikti Seimo nariams tuos variantus, kokie yra Europos Sąjungos valstybėse, kaip ten reguliuojama, nes tobulinant įstatymus mums tai Metodologijos nario padidejimas svarbu?

Taip pat aš norėčiau paklausti, gal jūs žinote apie kitų šalių patirtį įvedant abonentinį mokestį, dėl ko mes čia dažnai ginčijamės? Ar tai būtų išsigelbėjimo šaltinis radijui ir televizijai esant dabartinei situacijai?

Iš eilės pasakysiu, kad, be abejo, mes bandome daryti įtaką ir kovojame, jog visi turėtų teisę visur matyti televizijos… Jeigu jūs pažiūrėtumėte į žemėlapį, čia yra žemėlapiai su tais, pamatytumėte, kad daugelyje rajonų yra neužtikrinta.

Radijo ir televizijos komisija kovoja, kad būtų visur matoma. Mes to siekiame ir stengiamės, kad būtų įrašyta į strateginį planą, kurį iki liepos pirmosios pusės turi patvirtinti Vyriausybė. Bet visą laiką, kaip čia pasakyti, komercinė… vis dėlto, vadinkime, akcinė bendrovė Radijo ir televizijos centras, jeigu tik bandome įrašyti kokius nors įpareigojimus, sako, ko jūs lendate į mūsų finansus, mes esame atskaitingi visai kitaip ir t.

Nėra pavaldūs.

Šaltinis: „Gemius“, „gemiusTraffic“, Vengrija, 2011.03 – 2012.03

Dėl abonentinio mokesčio. Man atrodo, visur buvo tiek straipsnių. Jis Metodologijos nario padidejimas mokamas, ir tai būtų palengvinimas.

Be abejo, palengvinimas. Klausimas, kaip tas mokestis pateikiamas. Buvo tų diskusijų, jau gal trejetą metų jos vyksta. Jeigu yra įkalkuliuojama paprastai dar kartą didinant elektros kainą, tai nesukelia tautos pasipiktinimo. Bet kai pasako, štai jūs, paprasti žmonės, dabar turėsite papildomai mokėti televizijai, kuri yra labai bloga, ir tai sako visa žiniasklaida, tai, be abejo, kas norės mokėti. Viskas priklauso nuo pateikimo būdo. Jeigu pradedama aiškinti, kad tai yra paprasta, normalu ir visur priimtina, visi sutinka mokėti.

Bet jeigu yra įforminama, kad tai yra kokia nors išskirtinė prievolė, mes daugiau nenešime… Bet tai yra… Jeigu valstybei reikia, privalo būti, jeigu kitaip neišlaikoma. Seimo narys Ž. Gerbiamasis komisijos pirmininke, daugelyje Europos šalių transliuotojo veikla yra gana plačiai reguliuojama.

Dėl to, pavyzdžiui, yra kuriami įvairūs kodeksai žinių laidoms, reklamai, smurto vaizdavimui, informacijos nešališkumui užtikrinti ir t. Ar Radijo ir televizijos komisija nenumato kurti panašių kodeksų? Tie kodeksai yra numatyti, bet reikėtų prisipažinti, jog pagal Visuomenės informavimo įstatymą visi mūsų posėdžiai yra vieši.

Nė vieno sprendimo, ką privaloma transliuoti, mes nepriimam nesusibarę, neišsikeikę su jais. Viskas būna išdiskutuojama. Kai visos šalys jau patenkintos, kai jau nurimsta aistros, tada priimamas sprendimas. Visada tai yra kažkoks derėjimasis ir išlygos. Jūs įsivaizduokite, priversti visus transliuotojus pasirašyti prisiimtus įsipareigojimus.

Ne tai, kad mes jiems primetėme, bet jie patys suprato. Taigi vienas iš tokių žingsnių yra dabar surinkti tie programų struktūriniai priedai. Kitiems metams yra rengiamas leidinys jis jau po inventorizacijoskas kur ką kaip duoda. Tada daroma išvada, jog vis dėlto truputį valstybė duoda per mažai, ir rengiami tie kodeksai bei susitarimai.

Komerciniai transliuotojai mėgsta faktų kalbą, todėl mes kalbame faktais. Negali pasakyti, kad mes manome, jog reikėtų. Turi būti labai kieti argumentai. Metodologijos nario padidejimas, mes rengiame, yra darbo planuose, bet tai nebus birželio mėnesį.

Ko gero, net lapkričio mėnesį nespėsime. Apmatai gali būti.

Seimo narys K. Gerbiamasis pirmininke, malonu, kad jūsų komisija dirba, reglamentuoja tam tikrų radijo ir televizijos sričių darbą, tačiau mes, politikai, pastebime, kad kai kurios politinės partijos ir Metodologijos nario padidejimas nariai yra ignoruojami.

Pavyzdžiui, iš vienų ima interviu keletą kartų per dieną, o kai kurios partijos lieka nuošalėje ir nėra rodomos. Na, ten parodo tik petį televizija ir t. Kaip jūsų komisija galvoja, ar nereikia kaip nors reglamentuoti? Jeigu bus abonentinis mokestis, visa Lietuva mokės mokestį. Kodėl vienos partijos turi nuolat rodytis televizijos laidose, radijuje, o kitos ne? Aš puikiai žinau, kad daugelyje šalių yra priimti ar specialūs potvarkiai, ar įstatymai dėl žiniasklaidos elgesio rinkimų metu.

Ten yra apribojama, kad nekeltų reklamos kainų ir visa kita. Yra labai daug variantų. Žinodami, jog artėja rinkimai, mes paprašėme, kad atvyktų ekspertai iš Europos šalių.

Birželio mėnesį vyks susitikimai su transliuotojais ir PHARE ekspertai, atvykę, kiek aš žinau, iš Anglijos ir dar kitų šalių, turėtų diskutuoti keliomis temomis. Tai monopolizavimas žiniasklaidos priemonėse ir elgesys rinkimų metu, kokie norminiai aktai turėtų būti priimti, kad būtų užtikrintas nuomonių, taip pat ir partinių… K. Ačiū, aš norėčiau papildyti. Mes, politikai, žinome, kad įvyko rinkimai, kitą dieną jau vėl prasidėjo rinkimai, todėl norėtume visada, o ne tik rinkimų kampanijos metu.

Man atrodo, kad tai yra įmanoma.

Metodologijos nario padidejimas Rodyti visus narius ir ju dydi

Gerbiamasis Liniauskai, jūs paminėjote kai kurias problemas, su kuriomis susidūrėte dėl įstatymų netobulumo. Ar komisija darė kokių nors žygių, kad įstatymai būtų patobulinti, ir kokie buvo to rezultatai? Kyla klausimas, ar tai dominavimas rinkoje. Kur kreipėtės dėl šitų problemų ir kokie buvo rezultatai?

Aš gal nelabai teisingai pasakiau. Ir, tarkim, jeigu vienas savininkas turi du, tris, keturis tinklus, pagal reklamos rinką jis nėra dominantas. Pagal gyventojų skaičių jis turi galimybę per kartus tą pačią auditoriją veikti. Įsijungi televizorių, radiją… ar jis gali pirkti laikraštį, ar ne. Bet čia jau, suprantat, pagal rinkos struktūrą jis nedominuoja, bet pagal informacijos srautą jis turi daug didesnę, vadinkim, Metodologijos nario padidejimas galimybę pasakyti.

Tai tokie. O dėl įstatymo, tai ir dabar, matau, susirinkusi grupė, kuri rengė Visuomenės informavimo įstatymo pataisas. O aš… jau gėda net prisipažinti, gal treti metai vaikštau į Seimą ir vis bandom tobulinti, tobulinti ir įsiklausyti. Bet kitą kartą atrodo, kad geriau gal nereikėtų klausyti suinteresuotų pusių, o imti ir padaryti įstatymą. Čia mano asmeninė nuomonė. Gerbiamasis pirmininke, jūs sakote, kad problemų yra dėl netobulų įstatymų. Tai jeigu įstatymai yra netobuli, kas geriau gali tą netobulumą pajusti kaip komisijos nariai, tie, kurie su tom problemom susiduria?

Ar jūs atkreipėt Seimo dėmesį, kad tos problemos egzistuoja, kad mes tuos įstatymus galėtume patobulinti? Paprasčiausiai aš apie tas problemas, su kuriom susiduriam, užsiminiau savo ataskaitoje Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ir ten gavau pasiūlymą, kad būtų parengti pasiūlymai, kaip reikėtų keisti vieną kitą įstatymą ir kokie galėtų būti apibrėžimai.

Aš to įsipareigojimo nesipurtau. Komisija parengs. Tiktai šiandien aš jų dar neturiu.

Metodologijos nario padidejimas Nuotrauka apie nario padidejima

Man atrodo, kad tai būtų labai konkretus ir pozityvus būdas pagerinti situaciją. Ačiū jums. Aš norėčiau tiktai priminti Seimo nariams, kad Švietimo komitetas rengia nutarimą dėl komisijos darbo įvertinimo ir ateityje tas nutarimas bus mums pateiktas. Seimo nario pareiškimas Gerbiamosios ir gerbiamieji Seimo nariai, yra vienas Seimo nario pareiškimas.

Aš manau, mes kaip tik tam turime laiko, o po pareiškimo bus registracija. Prašau Seimo narį M. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui V. Landsbergiui ir Ministrui Pirmininkui A.

Jau beveik du mėnesiai, kai šalyje nebuvo lietaus, o pastarosiomis paromis daugelį pasėlių, taip pat sodus nusiaubė šalnos. Žemdirbiai dėl to jau patyrė ir dar gali patirti milžiniškų nuostolių. Manome, kad šioje situacijoje Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi nedelsiant sudaryti valstybinę komisiją, kuri įvertintų nuostolius ir pateiktų atitinkamus pasiūlymus, padedančius sušvelninti patirtų nuostolių mastą. Be to, siūlome Lietuvos Respublikos Seimui skubos tvarka svarstyti ir priimti įstatymą dėl metų valstybės vidaus skolos žemės ūkiui finansuoti pripažinimo ir padengimo projektas Seimui pateiktas.

Šio įstatymo priėmimas iš dalies sušvelnintų sunkią žemdirbių finansinę būklę. Susidariusią situaciją žemės ūkyje galima vertinti kaip stichinę nelaimę ir todėl laukiam iš Vyriausybės konkrečių ir energingų veiksmų, padedančių likviduoti nelaimės padarinius.

Pronckus, V. Einoris, P. Papovas, V. Seimo nutarimo "Dėl ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano" projektas Nr. Šiek tiek prieš laiką, bet visgi eikime prie projekto Nr. Pranešėjas — viceministras R. O tuo tarpu, kol ateis viceministras, prašau užsiregistruoti. Dar ir vėliau registruosim, tai Kaip padidinti tikrai vyru nari galimybė ir vėliau užsiregistruoti. Gerbiamasis pirmininke, gerbiamieji Seimo nariai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi parengtas ilgalaikių valstybinių saugumo stiprinimo programų rengimo plano projektas, kurį sudaro 17 programų.

Po sėkmingo eksperimento m. Jaunųjų programuotojų mokyklos emblema Suprojektavome mokymui skirtą Paskalio kalbos transliatorių tuo metu populiarumą įgyjančioms Vieningos sistemos skaičiavimo mašinoms. Matematinės logikos ir algoritmų teorijos skyrius 7-ojo dešimtmečio pabaigoje pradėjo kurti tinklinio planavimo ir valdymo programinę įranga Vieningosios sistemos skaičiavimo mašinoms ES, ES ir kt.

Todėl buvo nuspręsta įsigyti vieną iš šios sistemos mašinų ES BESM serijos mašinų sisteminės programinės įrangos priežiūra rūpinosi Programinės įrangos skyrius.

Tačiau analogiškus darbus daryti naujai mašinai nesutiko — trūko žmonių, nebuvo patirties. Todėl buvo nuspręsta Matematinės logikos ir algoritmų teorijos skyriuje programavimo metodikos grupės pagrindu įkurti Sisteminio programavimo sektorių, kuriame Metodologijos nario padidejimas tęsiami šios grupės pradėti teoriniai ir metodiniai darbai, bet papildomai atliekami ir mašinos ES sisteminės programinės įrangos tvarkymo ir priežiūros darbai.

Sektorius buvo įkurtas m. Sektoriaus vadovu paskirtas Gintautas Grigas. Į sektorių taip pat buvo priimtas tais metais į institutą paskirtas jaunasis specialistas Gediminas Stirbys, o kiek vėliau — patyręs Vieningosios sistemos mašinų operacinių sistemų žinovas Algimantas Oškinis, tapęs sisteminių programuotojų, tvarkančios šios sistemos programinę įrangą, grupės vadovu.

Senose patalpose Goštauto g. Sisteminio programavimo grupės darbo Metodologijos nario padidejimas gerokai skyrėsi nuo likusios ir didesnės skyriaus dalies ir turėjo daugiau bendrumo su Skaičiavimo centro — neoficialaus instituto struktūrinio vieneto, jungiančio keletą padalinių, — tematika. Todėl grupė dirbo savarankiškai, vadovaujama Algimanto Oškinio. Grupės autonomija dar padidėjo kai kita skyriaus dalis išsikėlė į naują pastatą.