Drausti naudotis kasmetinėmis atostogomis vykstant ar nevykstant į užsienį darbdavys dėl viruso grėsmės negali. Į Lietuvą negalima atvykti užsieniečiams, išskyrus jeigu vykdomas komercinis tarptautinis krovinių vežimas, taip pat į šalį patekti gali užsieniečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje, diplomatai, NATO kariai ir aptarnaujantis personalas bei jų šeimų nariai.

Palucko teigimu, dėl tokios skatinimo sistemos kyla didelis viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas.

Gali buti URO APIE ZOOM Narys

Tuo tarpu vadovai skatinami per šiuos finansinius rodiklius siūlant akcijų dalį. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkei Ingai Žilienei kilo kausimų, kaip įmonės vadovai ketina siekti pelningumo rodiklių reguliuojamose veiklose. Tai iš reguliuojamos veiklos šiai dienai yra gaunama apie du trečdaliai pajamų.

Gali buti URO APIE ZOOM Narys

Pelnas yra mažesnis. Pasak jos, dabar reguliuojamos veiklos investicijų grąžos rodiklis skaičiuojamas nuo viso ilgalaikio turto, investicijų. Žilienės teigimu, grąžos rodiklio negalima viršyti, nes viršpelnis grąžinamas vartotojui.

Gali buti URO APIE ZOOM Narys

Misiūno, kaip ir stebėtojų tarybos, baigiasi maždaug po metų. Pabrėžiama, kad bendrovės tikslas didinti akcijų vertę yra susijęs su naujų žaliųjų gamybos pajėgumų vystymų — saulės, vėjo ir potencialiai kitų elektrinių statyba.

Šiuo metu programa ruošiama, o daugiau apie ją bus pranešta pirmąjį šių metų ketvirtį.

Gali buti URO APIE ZOOM Narys

Pagal jas grupės antrinių įmonių vadovams metais numatyta galimybė neatlygintinai išdalyti beveik 9.