Patarimai Visiems potencialiems debesijos paslaugų naudotojams, svarstantiems galimybę naudotis debesijos paslaugomis, ENISA pataria apgalvoti šiuos klausimus: Kokias paslaugas ketinate perkelti į debesiją ir kokie yra debesijos kompiuterijos privalumai, pasitarnausiantys kasdienėms reikmėms t. Tuo tikslu taip reikia, kad duomenų subjektai taptų geriau informuoti: juk pirmas žingsnis šia kryptimi — tai užtikrinti, kad duomenų subjektai žinotų ir suprastų, kaip svarbu saugoti savo duomenis, kad jie nebūtų atskleisti be reikalo. Todėl ES valstybės narės ir ELPA šalys, ateityje vykdydamos tokias pratybas, turėtų apsvarstyti galimybę į jas įtraukti privatųjį sektorių. Debesijos saugumas visiems skaitmeninių technologijų naudotojams Tikslinė grupė Viešojo ir privačiojo sektorių informacijos saugumo pareigūnai, kurie debesijos paslaugomis naudojasi kasdienėms reikmėms arba planuoja užsakyti debesijos paslaugas verslo reikmėms. Internete naudotojai turi tokias pačias teises kaip ir ne internete; jie turėtų žinoti apie savo teises internete. Šios grėsmės kyla ne tik dėl to, kad jų nebepalaiko gamintojas, bet ir dėl to, kad jų nebepalaiko trečiosios šalys, pavyzdžiui, apsaugos nuo kenkėjiškų ir panašių programų, taip pat išorinių įtaisų kūrėjai.

Jos paskirtis — padėti piliečiams geriau suprasti kibernetinio saugumo reikšmę. Tinklų ir informacijos saugumas švietėjams Tikslinė grupė Skiriama švietėjams, t.

Padidinti nario nuomone

Apibrėžiant IRT suinteresuotųjų šalių grupes nedera pamiršti reikšmingo švietėjų vaidmens! Tips for NIS Education ENISA atliktas tyrimas rodo, kad, siekdamas geriausio rezultato, švietėjas turėtų: pateikti trumpą įžangą ir pasiūlyti pratybas, tikras istorijas ir gyvenimiškus pavyzdžius; kad būtų įtraukus, užsiėmimas galėtų susidėti iš šių elementų: užduočių pasidalijant vaidmenis, imitavimo pratimų, veiklos grupėse, verslo simuliavimo žaidimo kaip egzamino daliesįvairios tinkamos vaizdo medžiagos.

varpos priauginimas arsenjeve

Į ką būtina atsižvelgti: reikia suprasti, kad naudojimasis technologijomis susijęs su grėsmėmis ir kad tos grėsmės gali ne tik kilti pačiam besinaudojančiajam, bet ir paveikti kitus. Svarbu ne tik mokėti naudotis technologijomis, bet ir jas suprasti, tikrus žmonių santykius ir elgseną reikia perkelti į internetą: tinklo etiketas angl. Darbuotojams skirti tinklų ir informacijos saugumo mokymai Tikslinė grupė Mokymai yra labai svarbūs siekiant, kad ir informacijos saugumo ekspertai, ir darbuotojai būtų informuojami apie šios srities naujoves ir kad būtų ugdomi jų gebėjimai ekonomiškai racionaliai kovoti su grėsmėmis.

Žmonėms turi būti sudarytos sąlygos gauti išteklių, mokomosios medžiagos, instrukcijų ir specializuotą mokymą tema, kaip kasdienėje veikloje, kuri vis dažniau grindžiama informacinėmis technologijomis, užsitikrinti pakankamą saugumą ir privatumą. Kad būtų galima užtikrinti valstybių gyvybiškai svarbių paslaugų ir ryšių infrastruktūros, per kurią gauname gėlą vandenį, elektros energiją ir galimybę bendrauti, apsaugą, reikalingi ekspertai, galintys pašalinti nesklandumus, išspręsti problemas ir patarti.

Kai kyla problemų, su informacijos saugumu susijusios paslaugos, tokios kaip incidentų valdymas, perspėjimas, įspėjimas ir artefaktų analizė, tampa labai paklausios. Kiekviena komanda stipri tiek, kiek stiprūs jos nariai, todėl siekiant, kad būtų tinkamai reaguojama į naujausias grėsmes ir kad jos būtų kuo greičiau ir kuo veiksmingiau sušvelninamos, darbuotojų, nesklandumų šalintojų ir dėstytojų žinias reikia nuolat atnaujinti.

Dėstytojų padėtis Padidejes vaizdo pratybu narys tuo, kad jie turi puikią galimybę susipažinti su dalyku ir jį praktiškai įvertinti iš skirtingų pusių, nes komunikacija su studentais yra abikryptė.

Remiantis studentų pastabomis apie išklausytus mokymus, labai svarbu, kad dėstytojas pateiktų neišgalvotų pavyzdžių ir faktų; taigi patirtis ir naujausios žinios — nepakeičiami elementai siekiant užsitarnauti auditorijos pasitikėjimą. Esama skirtingų informacijos pateikimo auditorijai būdų, pavyzdžiui, gali būti rengiami seminarai, specialūs renginiai arba tiesiog sudaromos sąlygos gauti savišvietai skirtos medžiagos.

Abu būdai savotiškai patrauklūs: savišvieta patogi tuo, kad suteikia galimybę planuoti laiką ir patirti mažiau išlaidų, o seminaruose ir panašaus pobūdžio užsiėmimuose skatinama bendrauti ir suteikiama puiki galimybė dalytis patirtimi ir žiniomis Rekomendacija ENISA rengia mokymus vietoje ir taip remia kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybas ir ugdo kitus bendruomenių veiklos Vaistu nario padidejimas mokymo medžiaga skelbiama ENISA svetainėje.

Pratybų geografija apima 16 Europos šalių, jose dalyvauja 28 tūkst. Be Estijos, desantininkų pratybos taip pat vyks Bulgarijoje ir Rumunijoje. Vėlai trečiadienį bus šaudoma iš artilerijos pabūklų, leidžiamos raketos iš salvinės ugnies sistemų. Tokios artilerijos sistemos yra skirtos smogti ypač svarbiems taikiniams dideliu nuotoliu. Per pratybas bus naudojami netikri šaudmenys ir imitacinės priemonės.

Programinės įrangos atnaujinimas Tikslinė grupė ENISA įspėja apie grėsmes, susijusias su nebeatnaujinamos programinės įrangos naudojimu. Šios Padidejes vaizdo pratybu narys kyla ne tik dėl to, kad jų nebepalaiko gamintojas, bet ir dėl to, kad jų nebepalaiko trečiosios šalys, pavyzdžiui, apsaugos nuo kenkėjiškų ir panašių programų, taip pat išorinių įtaisų kūrėjai.

Skubantiems

Naudojant tokias programas, kyla nuolatinė pažeidžiamumo grėsmė, o galimybės atnaujinti išorinius įtaisus arba trečiųjų šalių programas — menkos.

Patarimai Naudojant nebeatnaujinamą programinę įrangą, gali kilti įvairiopa grėsmė. Galutiniai naudotojai negalės patikrinti, ar programinė įranga nepažeista, nes pasirašymo liudijimai gali būti nebegaliojantys; neturėdamas galimybės patikrinti, ar programinės įrangos paketas nepažeistas, naudotojas gali nukentėti nuo kenkėjiškos programos; tokių programų galimai paveiktos sistemos gali perduoti užkratą visam tinklui; be to, taip galima pažeisti saugumo politiką.

Nebeatnaujinamos programinės įrangos gamintojo nebepalaikomi produktai gali sukelti įvairiopų problemų. Taip gali atsitikti ir su naujomis taikomosiomis programomis. Grėsmė gali būti ypač didelė nesant atnaujintų antivirusinės įrangos arba apsaugos nuo kenkėjiškų programų sprendimų versijų. Rekomendacija IT administratoriai turėtų pasirūpinti, kad sistemos būtų nuolat atnaujinamos pagal naujausius saugumo taisinius.

Nebeatnaujinama programinė įranga turėtų būti laikoma didele grėsme ypatingos svarbos IT komponentų saugumui ir, siekiant tą grėsmę sušvelninti, reikėtų pereiti prie naujesnių sprendimų arba pradėti naudotis kitomis platformomis.

Vyru nariu dydziai ir nuotraukos

Kalbant apie ypatingos svarbos infrastruktūrų informacines sistemas, kyla grėsmė, kad bus atskleisti ir piliečių duomenys, taigi IT administratoriai įgyja dar daugiau atsakomybės. Gamintojai turėtų užtikrinti, kad perėjimui būtų skiriama pakankamai laiko.

Nario dydis 5 cm

Šiuo etapu ENISA primygtinai rekomenduoja teikti išankstinius pranešimus ir nuodugniai išanalizuoti, kaip naudotojų saugumui atsilieps tai, kad nebebus galimybės produktą atnaujinti.

Naudotojai turėtų žinoti ir suprasti, kokia grėsmė jiems kyla toliau naudojantis pasenusia programine įranga. Technikos ekspertų pratybos kibernetinio saugumo srityje Tikslinė grupė ENISA dalyvauja visos Europos kibernetinio saugumo pratybose kaip vedlys ir apskritai remia gerosios patirties mainus bendradarbiavimo ir pratybų ištikus kibernetinėms krizėms srityje.

Nariai ir kaip padidinti

ENISA yra įvairių visoje Europoje vykdomų kibernetinio saugumo pratybų Cyber Europe, bendrų ES ir JAV kibernetinio saugumo pratybų Cyber Atlantic ir kasmečių tarptautinių konferencijų, kuriose nagrinėjami bendradarbiavimo ir pratybų ištikus kibernetinėms krizėms klausimai, varomoji jėga.

Dalyvauti gali visos ES ir ELPA viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotosios šalys, įskaitant ES institucijas ir įstaigas, pavyzdžiui, tokios už kibernetinių krizių klausimų sprendimą atsakingos institucijos kaip kibernetinio saugumo agentūros, nacionalinės arba vyriausybinės kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybos CERTnacionalinės reguliavimo institucijos, taip pat privačiojo sektoriaus subjektai, TIS ekspertai ir kt.

Todėl svarbu tęsti pradėtą darbą ir toliau plėtoti Europos kibernetinio saugumo pratybų sritį. Ateityje kibernetinio saugumo pratybose daugiau dėmesio turėtų būti skiriama sektorių tarpusavio priklausomybei ir specifinėms bendruomenėms. Siekiant paskatinti tarptautinį bendradarbiavimą, labai svarbu sudaryti sąlygas dalytis su kibernetinio saugumo pratybomis susijusia gerąja patirtimi, išmoktomis pamokomis, kompetencija ir rengti konferencijas.

Tai padės užtikrinti, kad bendruomenė turėtų daugiau galių ir pajėgtų susidoroti su tarptautinėmis kibernetinėmis krizėmis. Visos suinteresuotosios šalys, veikiančios tarptautinio bendradarbiavimo ištikus kibernetinėms krizėms srityje, turi būti apmokomos taikyti procedūras, kad sugebėtų jomis tinkamai pasinaudoti. Įtraukus privačiojo sektoriaus organizacijas, padidėjo šių pratybų pridėtinė vertė.

Todėl ES valstybės narės ir ELPA šalys, ateityje vykdydamos tokias pratybas, turėtų apsvarstyti Padidejes vaizdo pratybu narys į jas įtraukti privatųjį sektorių. Europos kibernetinių incidentų valdymo bendruomenė galėtų sustiprėti, jei prisidėtų kiti ypatingos svarbos Europos sektoriai pavyzdžiui, sveikatos ar transportokurie reikšmingi siekiant suvaldyti dideles krizes.

ECSM - Recommendations for ALL - LT

Remiantis patirtimi, įgyta Europos mastu vykdant dvejas ankstesnes pratybas, m. Padidejes vaizdo pratybu narys saugumas visiems skaitmeninių technologijų naudotojams Tikslinė grupė Viešojo ir privačiojo sektorių informacijos saugumo pareigūnai, kurie debesijos paslaugomis naudojasi kasdienėms reikmėms arba planuoja užsakyti debesijos paslaugas verslo reikmėms.

Tikslinei grupei taip pat priskiriami visi skaitmeninių technologijų naudotojai, besinaudojantys kasdienėmis populiariosiomis debesijos paslaugomis socialinės medijos ir kt. Pagrindinį dėmesį ENISA skiria MVĮ ir viešojo administravimo įstaigoms, kad, prieš pradėdamos naudotis debesijos paslaugomis, jos sugebėtų įvertinti situaciją.

Patarimai Visiems potencialiems debesijos paslaugų naudotojams, svarstantiems galimybę naudotis debesijos paslaugomis, ENISA pataria apgalvoti šiuos klausimus: Kokias paslaugas ketinate perkelti į debesiją ir kokie yra debesijos kompiuterijos privalumai, pasitarnausiantys kasdienėms reikmėms t.

Kokios rūšies informaciją ketinate perkelti į debesiją ir kokia šios informacijos svarba jos savininkams t. Kokie debesijos kompiuterijos trūkumai galėtų padaryti didelį poveikį jūsų kasdieniam darbui? Kaip bandytumėte šiuos trūkumus sušvelninti? Kaip ketinate apsispręsti, kokia debesijos paslauga jums reikalinga IaaS, PaaS, SaaSir nusistatyti savo atsakomybės ribas kiekvienos rūšies paslaugų atžvilgiu?

Skirkite laiko pokalbiui su savo debesijos paslaugų teikėju, siekite abipusio supratimo ir įtvirtinkite jį susitarime dėl paslaugų lygio. Rekomendacija ENISA leidiniai debesijos saugumo tematika — naudinga priemonė visiems debesijos paslaugų naudotojams, siekiantiems apsaugoti savo turtą ir sužinoti su debesijos paslaugomis susijusias savo pareigas ir teises.

Užsakant debesijos paslaugas išplečiamumo sumetimais, debesijos saugumas turi būti laikomas vienu didžiausių privalumų. Privatumas visiems skaitmeninių technologijų naudotojams Tikslinė grupė Tikslinė grupė — skaitmeninių technologijų naudotojai. Internete naudotojai turi tokias pačias teises kaip ir ne internete; jie turėtų žinoti apie savo teises internete.

varpos priauginimas arsenjeve

Paramą naudotojams teikia nacionalinės duomenų apsaugos institucijos. Patarimai ES teisinėje sistemoje nustatyta, kad skaitmeninėje aplinkoje Europos Sąjungos piliečiai gali naudotis įvairiomis teisėmis, pavyzdžiui, teise į asmens duomenų ir privatumo apsaugą, teise į saviraiškos ir informacijos laisvę. Internete duomenų ir privatumo apsaugos principų laikomasi ne visada.

Tada butina valgyti priartinti

Į ką būtina atsižvelgti? Žmonių veiksmai ne visada dera su jų noru užsitikrinti privatumą. Net ir tie naudotojai, kurie rūpinasi savo privatumu, gali ryžtis pasidalyti savo asmens duomenimis, norėdami įsigyti Padidejes vaizdo pratybu narys ar paslaugų su nuolaida. Europos piliečiai turi mokėti atpažinti šiuos svarbius principus pažeidžiančias veikas ir Padidejes vaizdo pratybu narys atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, gintis savo, kaip duomenų subjektų, teises reikalavimų nesilaikančių duomenų rinkėjų atžvilgiu ir prireikus teikti skundus kompetentingoms institucijoms.

Dideli lapai didejanciam nariui

Tuo tikslu taip reikia, kad duomenų subjektai taptų geriau informuoti: juk pirmas žingsnis šia kryptimi — tai užtikrinti, kad duomenų subjektai žinotų ir suprastų, kaip svarbu saugoti savo duomenis, kad jie nebūtų atskleisti be reikalo.

Rekomendacija Naudotojams rekomenduojame išmokti atpažinti veikas, pažeidžiančias jų, kaip duomenų subjektų, teises, ir prireikus imtis atitinkamų veiksmų, pavyzdžiui, prireikus teikti skundus kompetentingoms institucijoms. Duomenų apsaugos institucijos turėtų siekti geriau informuoti naudotojus apie duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytas jų teises ir apie teisinėje sistemoje numatytas galimybes šiomis teisėmis pasinaudoti, pavyzdžiui, apie galimybę skųstis, jei prašoma pateikti ir saugoma per daug asmens duomenų.

Daugiau informacijos.