Manau, kad ši citata išsako šių pratybų esmę. Jei vaikas jaučiasi priimšis į kitų gretas, stiprėja jo pasitikėjimas savimi. Ir staiga, tarsi kas mano sieloje būtų atidaręs langą, prieš akis išvydau ryškų kelio vaizdą.

Referatu pradžia » Kūno kultūra » Kūno kultūros uždaviniai pradinėse klasėse Kūno kultūros uždaviniai pradinėse klasėse Pasak pedagogųL.

Susitikimas su pratybu metodika

Bobrovos ir P. Tai galingas stimulas intelektinei veiklaividinių galių atskleidimogražaus elgesio, estetinių jausmų bei darbštumo ugdymo priemonė. Apimdama įvairias asmens fizinio aktyvumo raškos formaskūno kultūra sudaro sąlygas asmeniui pažinti save ir ugdyti fizinę bei dvasinę ištvermę, reikalingą kritinėse situacijose, individualumątikėjimą sėkme siekiant fizinės ir dvasinės sveikatos.

Susitikimas su pratybu metodika

Kūno kultūros pamokos- tai linksmas, kupina nuotykių žaidimas, atveriantis galimybę patirti išlavinto, stipraus ir sveiko organizmo, kūno judesių grožio keliamą džiaugsmą, kuriantis prielaidas asmens saviraiškai ir savirealizacijai, teikiantis laimės, mokantis gyventi.

Pirmasis susitikimas su kūno kultūra mokykloje turi palikti neišdildomą įspūdį vaiko sąmonėje- jie pasijunta pradėję nuostabų nuotykį, kuris esant ryžtui ir sėkmei, gali tęstis visą gyvenimą.

Susitikimas su pratybu metodika

Paskutiniais dešimtmečiais kūno kultūros teorijoje vyravo nuomonė, kad per kūno kultūros pratybas būtina formuoti judėjimo įgūdžius, lavinti fizines ypatybestreniruoti organizmo funkcijas ir sistemas. Šiame procese svarbiausiais dalykais buvo laikomi fizinių pratimų turinys, organizavimas ir metodika.

Susitikimas su pratybu metodika

Vaiko asmenybės ugdymuijos visapusiškai fiziniųpsichinių ir ypač dvasinių galių plėtotei nebuvo skiriama pakankamai dėmesio, nors kartais apie tai buvo užsimenama svarstant ugdymo uždavinius. Vaiko vertybinių nuostatų formavimasjo asmenybės ugdymas per kūno kultūros pamokas nebuvo tikslingas ir kryptingas.

Spausdinti Švietimo viceministras: pratybų sąsiuviniai — nueinančio laikmečio reliktas T.

Šiandienos šeimai ir vaikų ugdymo įstaigoms rūpi, kaip ugdyti, kad jis būtų Susitikimas su pratybu metodika, gerai fiziškai ir psichiškai išsivystęs, pajėgus mokytis mokykloje. Pedagogas turėtų suvokti, kokie glaudūs ryšiai tarp fizinė ir psichinės vaiko brandos.

Susitikimas su pratybu metodika

Fizinis aktyvumas bus prasminga ir tikslingas ,jei stiprins sveikatą ir plėtos fizines bei dvasines galias. Kai vaikas sveikas ir stiprus, paprasčiau yra spręsti ugdymomokymo problemas ,jis yra smagesnisgeresnės nuotaikos, labiau pasitiki savimi, yra savarankiškesnis.

Bloga sveikata, ,ligos dažnai būna fizinio ir psichinio atsilikimo priežastimi, turi neigiamos įtakos mokymosi pažangumui mokykloje.